Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Spravodajská povinnosť pre rok 2021
Print Mail TW FB WA

Spravodajská povinnosť pre rok 2021

Posledná aktualizácia: 18.11.2021

Na rok 2021 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Zrušenie spravodajskej povinnosti na začiatku roka

Štatistický úrad SR každý rok prehodnocuje spravodajskú povinnosť jednotlivým spravodajským jednotkám v systéme INTRASTAT-SK. Podľa novej Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z. to bude robiť na konci roka tak, aby spravodajská jednotka na začiatku sledovaného roka vedela, či má alebo nemá spravodajskú povinnosť. Spravodajskú povinnosť určí osobitne pre prijatie a odoslanie na základe údajov z Intrastat hlásení a z daňových priznaní k DPH za október RRRR-2 až september RRRR-1, kde RRRR znamená sledovaný rok.

Ak spravodajská jednotka zistí, že súhrnná hodnota jej obchodu za rok 2020 neprekročila prah oslobodenia na danom toku, môže do 31.1.2021 požiadať ŠÚ SR (e-mail adresa intrastat-sk@statistics.sk) o zrušenie spravodajskej povinnosti od januára 2021.

Vznik spravodajskej povinnosti počas roka

Spravodajská povinnosť vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola prekročená hodnota 2 000 000 EUR. Objem obchodov sa počíta osobitne pre každý tok, a to kumulatívne od začiatku roka. Spravodajská jednotka je povinná oznámiť ŠÚ SR (Odbor štatistiky zahraničného obchodu; e-mail adresa intrastat-sk@statistics.sk) prekročenie tejto hodnoty.

 

V žiadosti o zrušenie a v ozname o vzniku spravodajskej povinnosti uveďte okrem iného nasledovné informácie:

  • názov spravodajskej jednotky, jej IČO a IČ DPH.
  • tok, ktorého sa zrušenie alebo vznik týka (prijatie a/alebo odoslanie).


/wps/portal/ext/surveys/intrastat/reporting.obligation Spravodajská povinnosť pre rok 2021 Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A21SS5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Spravodajská povinnosť pre rok 2021