Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Archív formulárov
Print Mail PDF TW FB WA

Archív formulárov

04.01.2021 | | Počet zobrazení: 37769

Rok 2020

Na rok 2020 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar odoslaný zo SR a osobitne pre tovar prijatý do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre.

 

Prijatie 2020

Formulár INTRASTAT 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 1-12 (xlsx - 41 kB)  (pdf - 167 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 1-12 (pdf - 310 kB)

 

Odoslanie 2020

Formulár INTRASTAT 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 2-12 (xlsx - 41 kB) ( pdf - 167 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 2-12 (pdf - 310 kB)

 

Rok 2019

Na rok 2019 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar odoslaný zo SR a osobitne pre tovar prijatý do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre.

 

Prijatie 2019

Formulár INTRASTAT 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 1-12 (xlsx - 41 kB)  (pdf - 167 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 1-12 (pdf - 310 kB)

 

Odoslanie 2019

Formulár INTRASTAT 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 2-12 (xlsx - 41 kB ) (pdf - 167 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 2-12 (pdf - 310 kB)

 

Rok 2018

Na rok 2018 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar odoslaný zo SR a osobitne pre tovar prijatý do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre.

 

Prijatie 2018

Formulár INTRASTAT 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 1-12 (xlsx - 41 kB) (pdf - 167 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 1-12 (pdf - 303 kB)

 

Odoslanie 2018

Formulár INTRASTAT 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 2-12 (xlsx - 41 kB) (pdf - 167 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 2-12 (pdf - 303 kB)

 

Rok 2017

Na rok 2017 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar odoslaný zo SR a osobitne pre tovar prijatý do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre.

 

Prijatie 2017

Formulár INTRASTAT 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 1-12 (xlsx - 51 kB) (pdf - 169 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 1-12 (pdf - 303 kB)

 

Odoslanie 2017

Formulár INTRASTAT 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 2-12 (xlsx - 51 kB) (pdf - 169 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 2-12 (pdf - 303 kB)

 

Rok 2016

Na rok 2016 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar odoslaný zo SR a osobitne pre tovar prijatý do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre.

 

Prijatie 2016

Formulár INTRASTAT 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 1-12 (xlsx - 51 kB) (pdf - 169 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 1-12 (pdf - 303 kB)

 

Odoslanie 2016

Formulár INTRASTAT 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 2-12 (xlsx - 50 kB) (pdf - 168 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 2-12 (pdf - 303 kB)

 

Rok 2015

Na rok 2015 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar odoslaný zo SR a osobitne pre tovar prijatý do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre.

 

Prijatie 2015

Formulár INTRASTAT 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 1-12 (xlsx - 51 kB) (pdf - 168 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 1-12 (pdf - 303 kB)

 

Odoslanie 2015

Formulár INTRASTAT 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 2-12 (xlsx - 51 kB) (pdf - 169 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 2-12 (pdf - 304 kB)

 

Rok 2014

Na rok 2014 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar odoslaný zo SR a osobitne pre tovar prijatý do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre.

Prijatie 2014

Formulár INTRASTAT 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 1-12 (xls - 80 kB) (pdf - 168 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 1-12 (rtf - 251 kB) (pdf - 303 kB)

Odoslanie 2014

Formulár INTRASTAT 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 2-12 (xls - 80 kB) (pdf - 169 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 2-12 (rtf - 220 kB) (pdf - 304 kB)

 

Rok 2013

Na rok 2013 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar odoslaný zo SR a osobitne pre tovar prijatý do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre.

Prijatie 2013

Formulár INTRASTAT 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 1-12 (xls - 70 kB) (pdf - 80 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 1-12 (rtf - 70 kB) (pdf - 80 kB)

Odoslanie 2013

Formulár INTRASTAT 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 2-12 (xls - 70 kB) (pdf - 80 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 2-12 (rtf - 70 kB) (pdf - 80 kB)

 

Rok 2012

Na rok 2012 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Prah zjednodušenia bol stanovený na 600 000 EUR pre prijatie a 1 700 000 EUR pre odoslanie.

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar odoslaný zo SR a osobitne pre tovar prijatý do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre.

Prijatie 2012 Odoslanie 2012
Formulár INTRASTAT 1-12 (xls - 80 kB) (pdf - 161 kB) Formulár INTRASTAT 2-12 (xls - 80 kB) (pdf - 160 kB)
Metodické vysvetlivky k formuláru  INTRASTAT 1-12 (rtf - 219 kB) (pdf - 161 kB) Metodické vysvetlivky k formuláru  INTRASTAT 2-12 (rtf - 193 kB) (pdf - 105 kB)
Formulár INTRASTAT 3-12 (xls - 80 kB) (pdf - 161 kB) Formulár INTRASTAT 4-12 (xls - 80 kB) (pdf - 163 kB)
Metodické vysvetlivky k formuláru  INTRASTAT 3-12 (rtf - 118 kB) (pdf - 161 kB) Metodické vysvetlivky k formuláru  INTRASTAT 4-12 (rtf - 117 kB) (pdf - 86 kB)

 

Formulár INTRASTAT 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah zjednodušenia.

Formulár INTRASTAT 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah zjednodušenia.

Formulár INTRASTAT 3-12 / Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah oslobodenia, ale nepresiahla prah zjednodušenia (pozri všeobecné informácie).

Formulár INTRASTAT 4-12 / Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah oslobodenia, ale nepresiahla prah zjednodušenia (pozri všeobecné informácie).


/wps/portal/ext/surveys/intrastat/model.forms/model.forms.archive Archív formulárov Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A212V0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Vzory formulárov a metodické vysvetlivky /Vzory formulárov - archív