Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Vzory formulárov a metodické vysvetlivky
Print Mail PDF TW FB WA

Vzory formulárov a metodické vysvetlivky

18.11.2021 | | Počet zobrazení: 54096

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar odoslaný zo SR a osobitne pre tovar prijatý do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre.


Prijatie 2021

Formulár ZO 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovare Únie vstupujúcom na územie Slovenskej republiky z iných členských štátov a z územia Severného Írska. Obsah týchto hlásení sa používa výhradne na štatistické účely.

Formulár ZO 1-12 (xlsx - 41 kB)  (pdf - 167 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru ZO 1-12 (pdf - 310 kB)


Odoslanie 2021

Formulár ZO 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovare Únie opúšťajúcom územie Slovenskej republiky do miesta určenia v inom členskom štáte alebo na území Severného Írska, okrem tovaru v tranzite. Obsah týchto hlásení sa používa výhradne na štatistické účely.

Formulár ZO 2-12 (xlsx - 41 kB) ( pdf - 167 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru ZO 2-12 (pdf - 310 kB)


/wps/portal/ext/surveys/intrastat/model.forms/model.forms.2015new Vzory formulárov a metodické vysvetlivky Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A212N4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Vzory formulárov a metodické vysvetlivky /Vzory formulárov pre rok 2021