Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Správy z merania dátovej kvality RPO
Print Mail PDF TW FB WA

Správy z merania dátovej kvality RPO

Posledná aktualizácia: 20.07.2021 | Počet zobrazení: 10376

Vzhľadom na dôležitosť RPO ako jedného zo základných informačných systémov verejnej správy, osobitne pri aplikácii zákona č. 177/2018 Z. z. zákon proti byrokracii, Štatistický úrad SR pristúpil v roku 2020 k pravidelnému meraniu kvality zapísaných údajov. Výsledky týchto meraní sú detailne popísané v priložených správach. Nápravu identifikovaných chýb vykonáva Štatistický úrad SR v spolupráci so správcami zdrojových registrov.


/wps/portal/ext/services/register/results Správy z merania dátovej kvality RPO Z6_VLP8BB1A0ON6A0Q9EE61N3HN67 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /RPO - Register právnických osôb /Výsledky merania dátovej kvality RPO