Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Európska štatistika - priamy prístup k informáciám
Print Mail TW FB WA

Európska štatistika - priamy prístup k informáciám

Posledná aktualizácia: 18.11.2021

Štatistický úrad Európskej únie Eurostat ponúka na svojej internetovej stránke širokú škálu informácií v angličtine, francúzštine a nemčine. Súčasťou domovskej stránky je Statistics Explained, oficiálna internetová stránka Eurostatu, fungujúca ako encyklopédia, ktorá prezentuje všetky štatistické témy jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom.

Ak máte problém pri orientácii na web stránkach Eurostatu alebo pri výberoch z databáz Eurostatu, kontaktujte Centrum ESDS Centrum pre podporu európskych štatistík pri Štatistickom úrade SR: esds@statistics.sk.

Databázy Eurostatu poskytujú používateľom on-line prístup takmer ku všetkým oficiálnym európskym štatistickým údajom, ktoré zhromažďuje Eurostat. Štatistické údaje je možné vyberať podľa špecifikovaných požiadaviek a parametrov, kliknutím na tento odkaz získate prístup priamo do navigačného stromu databázy.

Preddefinované tabuľky poskytujú prístup k tabuľkám, ktoré obsahujú krátkodobé ukazovatele za EÚ a členské štáty, dlhodobé ukazovatele, štrukturálne ukazovatele a ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja. Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejňuje na svojej internetovej stránke vybrané preddefinované tabuľky v slovenskej verzii. (Český štatistický úrad poskytuje na svojej internetovej stránke českú verziu tabuliek Eurostatu.)

Publikácie Eurostatu sú dostupné používateľom on-line.

Publikácie EÚ - publikácie všetkých inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ

Kalendár zverejnenia euro-indikátorov

Štatistiky od A po Z

RAMON - databáza metaúdajov (pojmy, definície, legislatíva, metodológia a pod.)

Comext - databáza s údajmi o zahraničnom obchode s tovarmi

Prístup k mikroúdajom - t. j. prístup k dôverným údajom, ktoré obsahujú informácie o individuálnych štatistických jednotkách

Tlačové centrum a podpora médií

Ďalšie užitočné linky:


Európsky štatistický systém (EŠS)

Novinky v rámci celého EŠS

Novinky jednotlivých partnerov EŠS (v RSS formáte)

Stránky Eurostatu o kvalite

EUR-Lex - poskytuje priamy bezplatný prístup k právu Európskej únie. Služba tiež umožňuje nahliadnuť do Úradného vestníka Európskej únie a obsahuje okrem iného aj zmluvy, právne predpisy, precedentné právo a návrhy legislatív.


/wps/portal/ext/services/esds/direct Európska štatistika - priamy prístup k informáciám Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3E63 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Európska štatistika (ESDS) /Európska štatistika - priamy prístup k informáciám