Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Európa v štatistikách

Európa v štatistikách

Posledná aktualizácia: 17.12.2019 | Počet zobrazení: 8875

V snahe pomôcť chápať štatistické údaje sa Eurostat v posledných rokoch orientuje na tvorbu produktov, v ktorých sú zakomponované kombinácie krátkych textov, interaktívne nástroje, vizualizácie a animácie. Eurostat publikuje na svojej internetovej stránke digitálne publikácie. Ide o interaktívne produkty, ktoré obsahujú krátke texty, dynamické infografiky, mapy, videá, grafy, fotografie a pod. Ďalšou oblasťou, kde sa uplatňujú spomenuté prvky sú aplikácie na prezentáciu štatistických údajov.

Štatistický úrad SR pripravil pre používateľov štatistických informácií vybrané publikácie a aplikácie Eurostatu v slovenskej verzii.

Interaktívne publikácie Eurostatu

Ľudia v pohybe - štatistika mobility v Európe

V dnešnej Európe sú ľudia v pohybe podstatne viac ako kedysi. Mobilita môže byť vnímaná z rôznych uhlov, keďže aj dôvody pre ňu sú rôzne: migrácia, vzdelávanie, práca, cestovný ruch. Digitálna publikácia Ľudia v pohybe - štatistika mobility v Európe poukazuje na najaktuálnejšie čísla o týchto pohyboch rôznymi spôsobmi, so zameraním na pohyb ľudí. Obsahuje krátke texty, interaktívne vizualizačné nástroje a infografiky.

Ľudia v pohybe
štatistika mobility
v Európe

Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét

Digitálna publikácia obsahuje texty, grafy, ilustrácie a dynamické vizualizácie údajov. Je zameraná na porovnanie životných podmienok žien a mužov a poukazuje na rozdiely medzi jednotlivými európskymi krajinami.

Život žien
a mužov
v Európe

Európske hospodárstvo od začiatku tisícročia
- štatistický portrét

Táto digitálna publikácia zobrazuje vývoj hospodárstva Európskej únie a jej členských štátov od roku 2000 prostredníctvom makro aj mikroekonomických ukazovateľov. Cieľom publikácie je odpovedať na otázky: ako sa zmenilo naše správanie v oblasti spotreby, ako sa vyvíjali príjmy domácností, aké sú trendy v zamestnanosti, aký podiel v hospodárstve majú služby, aký je podiel veľkých podnikov, ako sa vyvíjala zamestnanosť vo verejnej správe a pod.

Európske hospodárstvo od začiatku
tisícročia

V prípade záujmu sú k dispozícii ďalšie digitálne publikácie Eurostatu (v anglickom jazyku). Nájdete ich na web stránke https://ec.europa.eu/eurostat/publications/digital-publications. Okrem digitálnych publikácií Eurostat produkuje ďalšie on-line publikácie zverejnené na jeho stránke https://ec.europa.eu/eurostat/publications/statistical-books/flagship-publications

Aplikácie Eurostatu

Ty v EU

Ty v EU je nový nástroj vytvorený Eurostatom pre všetkých občanov Európy. Infografická publikácia ponúka možnosť porovnať vybrané aspekty spôsobu života medzi jednotlivými krajinami EÚ podľa pohlavia a veku a tiež je možné porovnať svoju krajinu s priemerom EÚ. Publikácia obsahuje kvízové otázky o živote Európanov z 3 oblastí: demografické charakteristiky, životné podmienky a práca.

Skôr ako začnete, vyberte svoju krajinu, pohlavie a vekovú skupinu, ktorá bude použitá ako základ pre porovnanie.

Ty v EU

Ekonomické trendy

Ide o nástroj na interaktívnu vizualizáciu údajov, ktorý poskytuje každému užívateľovi, laikovi aj odborníkovi, rýchly a jednoduchý prehľad vývoja 8 hlavných ukazovateľov ekonomiky: nezamestnanosť, inflácia, priemyselná výroba, verejné financie, verejný dlh, náklady práce, HDP a HDP na obyvateľa. Po zvolení ukazovateľa a krajiny (alebo EU / ekonomických agregátov) sa trend ukazovateľa za posledných 12 mesiacov zobrazuje v grafe. Môžu sa pridávať aj ostatné krajiny EÚ alebo ekonomické agregáty pre porovnanie.

Ekonomické trendy

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/products/visual/eurstat Európa v štatistikách Z6_VLP8BB1A0GG1F0QEADGA3O3U77 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Vizualizácia /Európa v štatistikách