Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

30.11.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 10 / 2021

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 
Ilustračný obrázok

30.11.2021 | Veda, technika a inovácie | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Ročenka vedy a techniky v SR 2021

Obsahuje výsledky štatistických zisťovaní o výskume a vývoji za uplynulých päť rokov.

 
Ilustračný obrázok

26.11.2021 | Životné prostredie | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2016-2020

Údaje o jednotlivých zložkách ŽP a ich stave, informácie o vybraných činnostiach, ktoré majú negatívny vplyv na ŽP, ...

 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

26.11.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 10/2021

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 

25.11.2021 | Bratislavský kraj | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Štatistická ročenka hl. m. SR Bratislavy 2021

Komplexná charakteristika vývoja Bratislavy prostredníctvom spektra demografických, ekonomických a sociálnych informácií za posledných 5 rokov.

 

25.11.2021 | Košický kraj | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Publikácia - údajové prehľady

Krajské mesto Košice 2020

Komplexný prehľad štatistických informácií demografického, hospodárskeho a sociálneho vývoja mesta Košice, doplnený o grafickú a obrazovú prílohu.

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

26.11.2021 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2021

Stavy hosp. zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách

 
Úplne náklady práce v SR

30.11.2021 | Náklady práce | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Úplné náklady práce v SR v roku 2020

Výsledky výberového zisťovania o úplných nákladoch práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov.

 
Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

26.11.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 10/2021

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane a samostatne podľa hlavných priemyselných zoskupení.

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

24.11.2021 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 9/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.9/2021

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií