Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

11.12.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 9/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Ročenka dopravy 2019

10.12.2019 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2019

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú a potrubnú dopravu, ...

 
Prieskum o využívaní  IKT v podnikoch 2019

10.12.2019 | Informačná spoločnosť | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2019

Výsledky zo zisťovania v podnikoch. Účelom publikácie je poskytnúť ucelený súbor údajov o využívaní IKT.

 
Konjunkturálne prieskumy

09.12.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - November 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

06.12.2019 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2019

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2019.

 
Odpadky s Slovenskej republike

29.11.2019 | Životné prostredie | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Odpady v Slovenskej republike za rok 2018

Údaje o odpadoch (nebezpečné a ostatné) z hospodárstva podľa druhov odpadov a spôsobu nakladania, údaje o komunálnom odpade podľa druhov KO...

 
Ročenka vedy a techniky v SR 2019 / Yearbook of science and technology in the SR 2019

29.11.2019 | Veda, technika a inovácie | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Ročenka vedy a techniky v SR 2019

Štatistická ročenka vedy a techniky 2019 je súčasťou publikačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.

 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

28.11.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 10 / 2019

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

28.11.2019 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín za 3. štvrťrok 2019

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

 
Životné prostredie v SR (vybrané ukazovatele)

28.11.2019 | Životné prostredie | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Životné prostredie v Slovenskej republike (vybrané ukazovatele v rokoch 2014 - 2018)

V publikácii sú prezentované údaje o jednotlivých zložkách životného prostredia a ich stave (chránené územia, pôda, zver, ovzdušie, voda),...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií