Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Edičný program
Print Mail TW FB WA

Edičný program

Posledná aktualizácia: 18.11.2021
Dátum publikovania: 22.12.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Kód publikácie:

V Edičnom programe 2021 nájdete základné informácie o vydávaných tituloch, termíny vydania, periodicitu a jazykovú verziu. V roku 2021 úrad plánuje vydať 47 titulov v mesačnej, štvrťročnej a ročnej periodicite. Do edičného programu boli zaradené nové publikácie Štatistika v súvislostiach - Hlavné trendy vývoja úmrtnosti v roku 2020 a Bytová výstavba v rokoch 2010 - 2020. K zaujímavým zdrojom informácií budú patriť tituly Ženy a muži v SR 2021 a Štatistika v regiónoch - Kraje v číslach v roku 2020.
Z edičného programu boli vyradené dlhšie obdobie vydávané ročné publikácie ako napríklad Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch; Príjmy, výdavky súkromných domácností v SR. Údaje z ich obsahu však budú zverejňované vo forme nových, resp. iných už existujúcich produktov. Mesačná publikácia Zahraničný obchod SR bude nahradená novými údajmi v databáze DATAcube.


/wps/portal/ext/products/publikacie/catalogue Edičný program Z6_Q7I8BB1A0ORL00IB21H4CK38V7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Edičný program 2021