Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.11.2019 | Cestovný ruch | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR 9/2019

Publikácia obsahuje údaje o návštevníkoch v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu podľa krajiny trvalého pobytu a základné kapacitné údaje v SR.

 
Spotrebiteľský barometer

20.11.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Spotrebiteľský barometer IV./október 2019

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Ročenka stavebníctva SR 2019 / Yearbbok of construction of the SR 2019

19.11.2019 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Ročenka stavebníctva SR 2019

Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných podnikov (stavebná produkcia podľa štruktúry realizovaných...

 
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

18.11.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 8/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Úplne náklady práce v SR

15.11.2019 | Náklady práce | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Úplne náklady práce v SR v roku 2018

Výsledky výberového zisťovania o úplných nákladoch práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov.

 
Aktuálne údaje o doprave

13.11.2019 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 9/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

13.11.2019 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 8/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov;...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.11.2019 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, September 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Konjunkturálne prieskumy

08.11.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - Október 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 

04.11.2019 | Obyvateľstvo a migrácia | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

ŠTATISTIKA V SÚVISLOSTIACH Hlavné trendy vývoja sobášnosti v SR v roku 2018

Hlavné trendy vývoja sobášneho správania na Slovensku. Obsahom je analytický text, tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií