Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.01.2021 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, November 2020

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Aktuálne údaje o doprave

14.01.2021 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 11/2020

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, vybrané ukazovatele ekonomiky SR za sekciu Doprava ...

 
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

13.01.2021 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 10/2020

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

 
Konjunkturálne prieskumy

08.01.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy – December 2020

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Indexy cien v zahraničnom obchode SR

08.01.2021 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 10/2020

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

05.01.2021 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 prezentuje vývoj SR do roku 2019 za viac ako 30 vecných okruhov.

 
Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2018 (podľa metodiky ESSPROS)

31.12.2020 | Sociálna ochrana | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2018 (podľa metodiky ESSPROS)

Výsledky zo zisťovania ESSPROS. Účelom publikácie je poskytnúť analýzu príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v SR.

 
Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2020

31.12.2020 | Informačná spoločnosť | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2020

Výsledky zo zisťovania IKT v domácnostiach a u jednotlivcov. Účelom publikácie je poskytnúť ucelený súbor údajov o využívaní IKT.

 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

31.12.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 11/2020

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

30.12.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 11 / 2020

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií