Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok

30.11.2022 | Veda, technika a inovácie | Štatistický úrad SR | Ročenka

Ročenka vedy a techniky v SR 2022

Štatistická ročenka vedy a techniky 2022 je súčasťou publikačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.

 
Ilustračný obrázok

29.11.2022 | Regionálne štatistiky | Štatistický úrad SR | Informačno propagačná publikácia

Štatistika v regiónoch - Kraje v číslach 2022

Regionálna publikácia prezentuje vybrané štatistické informácie o živote v krajoch za rok 2021 a v posledných piatich rokoch.

 
Ilustračný obrázok

01.12.2022 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Ročenka

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2022

Najrozsiahlejšie súborné dielo Štatistického úradu SR prináša tisíce údajov o Slovensku za rok 2021 v kontexte predošlých štyroch rokov.

 
Ilustračný obrázok

30.11.2022 | Náklady práce | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Úplné náklady práce v SR v roku 2021

Výsledky výberového zisťovania o úplných nákladoch práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov.

 
Ilustračný obrázok

28.11.2022 | Informačná spoločnosť | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2022

Výsledky zo zisťovania v domácnostiach a u jednotlivcov. Publikácia je členená do dvoch kapitol a jej účelom je poskytnúť ucelený súbor údajov...

 
Ilustračný obrázok

28.11.2022 | Bratislavský kraj | Štatistický úrad SR | Ročenka

Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2022

Komplexná charakteristika Bratislavy prostredníctvom spektra štatistických informácií za rok 2021 a v posledných piatich rokoch.

 
Ilustračný obrázok

25.11.2022 | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Publikácia - údajové prehľady

Ženy a muži v SR 2022

Publikácia ponúka komplexný prehľad štatistických informácií o postavení žien a mužov v spoločnosti za rok 2021.

 
Ilustračný obrázok

29.11.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Integrované zisťovanie fariem 2020 - typológia fariem

Údaje o zatriedení fariem do tried ekonomickej veľkosti meranej štandardnou produkciou.

 
Ilustračný obrázok

25.11.2022 | Životné prostredie | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2017 - 2021

V publikácii sú prezentované údaje o jednotlivých zložkách životného prostredia a ich stave (chránené územia, pôda, zver, ovzdušie, voda),...

 
Ilustračný obrázok

25.11.2022 | Košický kraj | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Publikácia - údajové prehľady

Krajské mesto Košice 2021

Komplexný prehľad štatistických informácií demografického, hospodárskeho a sociálneho vývoja mesta Košice,...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií