Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

31.01.2023 | Práca | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 3. štvrťrok 2022 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2022.

 

11.01.2023 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Informačný leták

Plagát k Štatistickej ročenke SR 2022

Informačný plagát prezentuje najvýznamnejšiu a najrozsiahlejšiu publikáciu Štatistického úradu SR Štatistickú ročenku Slovenskej republiky 2022.

 
Ilustračný obrázok

30.12.2022 | Energetika | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Energetika 2021

Energetická bilancia SR, spotreba palív a energií vo vybraných odvetviach, vybrané údaje o výrobe elektriny a tepla v SR a krajoch...

 
Ilustračný obrázok/illustrative image

23.12.2022 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike 2018-2020

Publikácia obsahuje výsledky štatistického zisťovania o inováciách v podnikoch v priemysle a službách za referenčné obdobie 2018-2020.

 
Ilustračný obrázok

20.12.2022 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Príjmy, výdavky súkromných domácností v SR

Výsledky zo zisťovaní RÚ za roky 2015 a 2020. Publikované údaje budú predmetom detailnejšej analýzy, ktorá bude uverejnená začiatkom roka 2023.

 
Odpadky s Slovenskej republike

20.12.2022 | Životné prostredie | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Odpady v Slovenskej republike za rok 2021

Údaje o vzniknutom odpade a spôsoboch nakladania s nimi za SR a kraje za komunálne odpady a za odpady z hospodárstva SR.

 
Ilustračný obrázok

16.12.2022 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2022

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybrané údaje za úsekové...

 
Ilustračný obrázok

15.12.2022 | Príjmy a spotreba | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Spotreba potravín v SR v roku 2021

Spotreba potravín a nápojov v roku 2021.

 
Ilustračný obrázok

15.12.2022 | Životné prostredie | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2021

Údaje za účet materiálových tokov v členení podľa klasifikácie tokov domácej ťažby a zahraničného obchodu prezentované v tabuľkách...

 
Ilustračný obrázok

13.12.2022 | Doprava a poštové služby | Štatistický úrad SR | Ročenka

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2022

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú dopravu a údaje o zamestnanosti...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií