Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg aktualít
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok

06.12.2022 |

Referendum 2023: Štatistický úrad SR umožní médiám prístup k priebežným výsledkom

Žiadosti o automatizovaný odber dát je možné posielať najneskôr do 10. decembra 2022 na adresu press@statistics.sk. Po tomto termíne už nebudú akceptované.

 
Ilustračný obrázok

05.12.2022 |

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2022

Vlajková publikácia Štatistického úradu SR prostredníctvom tisícov dát zobrazuje údaje o stave a vývoji Slovenska v roku 2021 v kontexte predchádzajúcich štyroch rokov.

 
ilustratívny obrázok/illustrative image

02.12.2022 |

Aktualita: Nový termín zverejnenia publikácie Spotreba potravín v SR v roku 2021

Štatistický úrad SR informuje, že publikácia Spotreba potravín v SR v roku 2021 bude zverejnená v upravenom termíne 15. decembra 2022 na portáli úradu v Katalógu publikácií.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.11.2022 |

Aktualita: Technická odstávka elektronických služieb úradu

Štatistický úrad SR oznamuje, že dňa 3. 12. 2022 od 8:00 hod. z dôvodu plánovanej technickej údržby bude odstávka elektronických služieb úradu. Predpokladané ukončenie údržby je 4. 12. 2022 o 18:00 hod.

 
Ilustračný obrázok

29.11.2022 |

Stretnutie predsedov štatistických úradov V4 v Bratislave

Najvyšší predstavitelia národných štatistických úradov krajín Vyšehradskej skupiny v Bratislave na spoločnom stretnutí podpísali prílohu Memoranda o spolupráci a porozumení.

 
Ilustračný obrázok

28.11.2022 |

AKTUALITA: Štatistický úrad SR zverejnil nové vydanie Štatistickej ročenky Bratislavy

Publikácia na 246 stranách uvádza informácie o ekonomickom, demografickom, geografickom a sociálnom vývoji ale aj o školstve, zdravotníctve, či podnikaní v hlavnom meste.

 
ilustratívny obrázok/illustrative image

24.11.2022 |

AKTUALITA: Nový termín zverejnenia publikácie Príjmy, výdavky súkromných domácností v SR

Štatistický úrad SR informuje, že analytická publikácia Príjmy, výdavky súkromných domácností v SR bude zverejnená v upravenom termíne 20. decembra 2022.

 
Ilustračný obrázok

24.11.2022 |

Oprava údajov ukazovateľa Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca

Štatistický úrad SR informuje, že upravil údaje v dátovej kocke databázy DATACube.

 
ilustratívny obrázok/illustrative image

15.11.2022 |

AKTUALITA: Nové termíny zverejnenia publikácií

Štatistický úrad SR informuje, že publikácie, ktorých zverejnenie bolo plánované v termíne 30. decembra 2022, budú zverejnené na portáli úradu v Katalógu publikácií v upravených termínoch.

 
ilustratívny obrázok/illustrative image

14.11.2022 |

AKTUALITA: Zverejnenie ďalších údajov z cenzu poľnohospodárskych fariem 2020

Štatistický úrad SR informuje, že druhú časť údajov zo zisťovania Poľnohospodársky cenzus fariem 2020 zverejní prostredníctvom publikácie Integrované zisťovanie fariem 2020 – typológia fariem v utorok 29. novembra 2022.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/office.activites Katalóg aktualít Z6_VLP8BB1A0GO980QQRARCADG1N1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Tlačové správy a oznamy