Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v októbri 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v októbri 2019

Posledná aktualizácia: 14.11.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.11.2019

Spotrebiteľské ceny v októbri v porovnaní so septembrom v úhrne klesli o 0,1 %. Znížili sa ceny v doprave o 2 %; potravín a nealkoholických nápojov o 0,5 %. Vzrástli ceny v odboroch reštaurácie a hotely; rozličné tovary a služby zhodne o 0,5 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,4 %; odevy a obuv; rekreácia a kultúra zhodne o 0,3 %; alkoholické nápoje a tabak; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá; zdravotníctvo; vzdelávanie zhodne o 0,1 %. Na septembrovej úrovni zostali ceny za pošty a spoje.

Zníženie cien potravín o 0,5 % ovplyvnili nižšie ceny ovocia o 3,5 %; zeleniny (vrátane zemiakov) o 1,8 %; mlieka, syrov a vajec o 0,6 %; chleba a obilnín o 0,5 %. Vzrástli ceny olejov a tukov o 0,9 %; rýb o 0,4 %; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,3 %; mäsa o 0,1 %. V nealkoholických nápojoch sa zvýšili ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 0,2 %, znížili sa ceny kávy, čaju a kakaa o 0,4 %.

Pokles cien ovocia spôsobili nižšie ceny mandarínok o 25,8 %, citrónov o 2,5 %, kiwi o 1,5 %. Vzrástli ceny banánov o 5,8 %, stolového hrozna o 2,4 %, pomarančov o 0,9 %, jabĺk o 0,4 %. Na zníženie cien zeleniny vplývali nižšie ceny zeleru o 20,2 %, bielej kapusty o 17,4 %, petržlenu o 14 %, cibule o 7,5 %, šalátových uhoriek o 5,4 %, zemiakov o 4,1 %, karotky o 3,1 %, cesnaku o 1,6 %, karfiolu o 0,9 %. Zvýšili sa ceny papriky o 9 %, paradajok o 2,6 %. Rast cien mäsa ovplyvnili vyššie ceny údenín o 1,3 %, hovädzieho mäsa o 0,4 %. Klesli ceny hydiny o 0,8 %, bravčového mäsa o 0,4 %.

Zvýšenie cien v odbore alkoholické nápoje a tabak spôsobili vyššie ceny alkoholických nápojov o 0,2 % (vzrástli ceny piva o 1,9 %, klesli ceny vína o 1 %, destilátov o 0,6 %). Nezmenili sa ceny tabaku.

Rast cien v odbore odevy a obuv ovplyvnilo zvýšenie cien obuvi o 0,6 %; odievania o 0,2 %.  

Vyššie ceny v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá ovplyvnil rast cien služieb na údržbu a opravu obydlia; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia zhodne o 0,6 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia; tepelnej energie zhodne o 0,1 %. Znížili sa ceny imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; dodávky vody; zberu smetí; odvádzania odpadových vôd; elektriny; plynu; pevných palív.

Na zvýšenie cien v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti pôsobili vyššie ceny bytových textílií o 1,1 %; tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti o 0,7 %;  výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 0,5 %; nástrojov a náradia pre dom a záhradu o 0,3 %; nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 0,2 %; domácich spotrebičov o 0,1 %.

Zvýšenie cien v odbore zdravotníctvo ovplyvnil rast cien zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,1 % (terapeutických pomôcok a zariadení o 0,3 %, farmaceutických výrobkov, ostatných zdravotníckych výrobkov zhodne o 0,1 %). Nezmenili sa ceny ambulantných služieb (nezmenili sa ceny lekárskych služieb, služieb zubných lekárov, zvýšili sa ceny služieb stredného zdravotníckeho personálu – kúpeľná liečba o 0,2 %); nemocničných služieb.

Pokles cien v doprave spôsobil nižšie ceny dopravných služieb o 6,2 % (leteckej osobnej dopravy o 42,1 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy, ostatných zakúpených dopravných služieb); nákupu dopravných prostriedkov o 0,1 % (bicyklov o 1,5 %, nezmenili sa ceny nových a ojazdených motorových vozidiel). Zvýšili sa ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 0,3 % (náhradných dielov a príslušenstva, ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy zhodne o 0,4 %, palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 0,3 %, údržby a opráv o 0,1 %).

V odbore pošty a spoje sa nezmenili ceny poštových; telefónnych služieb. Zvýšili sa ceny telefónnych zariadení o 0,3 %. 

Na rast cien v odbore rekreácia a kultúra vplývali vyššie ceny ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá o 0,8 %; novín, kníh a kancelárskych potrieb o 0,3 %; rekreačných služieb a kultúry o 0,2 %; audiovizuálnej a fotografickej techniky; ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje zhodne o 0,1 %. Klesli ceny organizovaných dovolenkových zájazdov o 0,3 %.

Vyššie ceny v odbore vzdelávanie spôsobilo zvýšenie cien vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne o 0,4 % (poplatok za jazykový kurz o 0,7 %, poplatok v jazykovej škole o 0,4 %). Klesli ceny terciárneho vzdelávania o 0,1 % (poplatok za externé štúdium na vysokej škole o 0,1 %). Na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny predprimárneho a primárneho vzdelávania; sekundárneho vzdelávania.

Zvýšenie cien v odbore reštaurácie a hotely ovplyvnil rast cien ubytovacích služieb o 0,8 %; stravovacích služieb o 0,4 % (vzrástli ceny úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov o 0,9 %, v reštauráciách, v kaviarňach o 0,5 %, v závodných jedálňach o 0,4 %, školského stravovania na vysokých školách o 0,3 %, klesli ceny školského stravovania v základných a stredných školách zhodne o 0,1 %).

Rast cien v odbore rozličné tovary a služby ovplyvnili vyššie ceny osobnej starostlivosti o 0,7 %; osobných doplnkov inde neklasifikovaných; sociálnej ochrany zhodne o 0,3 % (úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby o 0,5 %, úhrada v zariadení sociálnych služieb o 0,2 %). Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny poistenia (nezmenili sa ceny poistenia v súvislosti s dopravou, zvýšili sa ceny poistenia v súvislosti so zdravím o 0,1 %); finančných služieb inde neklasifikovaných; ostatných služieb inde neklasifikovaných.

októbri 2019 v porovnaní s októbrom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 4,8 %; vzdelávanie o 4,5 %; rozličné tovary a služby o 4 %; bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 3,8 %; alkoholické nápoje a tabak o 2,7 %; pošty a spoje o 2,3 %; rekreácia a kultúra o 1,8 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti; reštaurácie a hotely zhodne o 1,6 %; zdravotníctvo o 1,1 %; odevy a obuv o 0,5 %. Klesli ceny v doprave o 1,2 %.

V priemere za desať mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %.

Index spotrebiteľských cien sa v októbri oproti septembru znížil v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,1 %, v nízkopríjmových domácnostiach sa nezmenil.

Index spotrebiteľských cien sa v októbri 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,6 %, domácnosti dôchodcov o 3,2 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,9 %.

V priemere za desať mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,5 %, domácnosti dôchodcov o 3 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,7 %. 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v októbri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail