Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2019

Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 06.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 06.09.2019

Nefinančné a  finančné  korporácie  hospodárili v 2. štvrťroku 2019 so ziskom v objeme  3 455,6 mil. eur s medziročným rastom o 2,4 %.

Hospodárenie nefinančných a finančných korporácií v 2. štvrťroku skončilo ziskom 3 455,6 mil. eur. Oproti 2. štvrťroku 2018 sa celková ziskovosť zvýšila o 2,4 %.

Tvorba zisku v nefinančných korporáciách  oproti  2. štvrťroku 2018 klesla o 71 mil. eur (o 2,4 %) na 2 857,6 mil. eur.

Na dosiahnutom zisku nefinančných korporácií v 2. štvrťroku 2019 sa najviac podieľal zisk dosiahnutý v priemyselnej výrobe 855,9 mil. eur, odvetví veľkoobchodu, maloobchodu, oprave motorových vozidiel a motocyklov 630,1 mil. eur, činnostiach v oblasti nehnuteľností; odborných, vedeckých a technických činnostiach; administratívnych a podporných službách 563,7 mil. eur. 

Finančné korporácie hospodárili v 2. štvrťroku 2019 so ziskom vo všetkých troch typoch finančných inštitúcií. Zisk vytvorený v peňažných finančných inštitúciách predstavoval 232,7 mil. eur, poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch 221,5 mil. eur a u ostatných finančných sprostredkovateľov 143,8 mil. eur. Medziročné zvýšenie ziskovosti sektora finančných korporácií o 152,9 mil. eur ovplyvnil rast zisku v poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch a u ostatných finančných sprostredkovateľov.

Nefinančné a finančné korporácie vytvorili v 1. polroku 2019 zisk v objeme 6 740,6 mil. eur, v tom nefinančné korporácie 5 187,2 mil. eur a finančné korporácie 1 553,4 mil. eur. V porovnaní s 1. polrokom 2018 sa celkový objem zisku zvýšil o 15,1 %. Zisk v nefinančných korporáciách vzrástol o 20 494,9 mil. eur, vo finančných korporáciách o 864 mil. eur.


Poznámka: predbežné údaje, absolútne hodnoty aj indexy sú v bežných cenách; údaje sú podľa podnikovej metódy, hospodársky výsledok je pred zdanením

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail