Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v novembri 2019

Priemyselná produkcia v novembri 2019

Posledná aktualizácia: 10.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.01.2020

Priemyselná produkcia (PP) v novembri 2019 naďalej klesala, medziročne sa znížila o 4,4 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v priemyselnej vý­ro­be o 4,7 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,3 % a rast v ťažbe a dobývaní o 11,7 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie,  najvýznamnejšie  zníženie zaznamenali výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 15,5 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 13,1 %, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 19,7 %, výroba dopravných prostriedkov o 2,5 % a výroba chemikálií a chemických produktov o 34,3 %. Celkovú produkciu ovplyvnil rast vo výrobe elektrických  zariadení a výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov zhodne o 21,5 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 3,7 %, ťažbe a dobývaní o 11,7 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 1,7 %. 

Pod­ľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s novembrom 2018 znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 18,6 %, výroba pre medzispotrebu o 8,3 %, produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 4,4 %, produkcia investičných prostriedkov o 1 % a produkcia súvisia­ca s energetikou o 0,1 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v novembri 2019 oproti októbru 2019 znížila o 0,3 %.

Od začiatku roka 2019 vzrástla PP medziročne o 1 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,4 %, ťažbe a dobývaní o 4,8 % a v priemyselnej vý­ro­be o 0,2 %. 

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe elektrických zariadení o 21,4 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 13,3 %, výrobe dopravných prostriedkov o 2,8 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov zhodne o 6,4 %. Produkcia klesla vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 12,6 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 7,4 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 11,7 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 8,3 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 9,5 %.

Pod­ľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia inves­tičných prostriedkov o 5,6 %, produkcia súvisia­ca s energetikou o 3,3 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 0,6 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 7,6 % a výroba pre me­dzi­spotre­bu o 4 %.  


Poznámka: predbežné údaje; priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v novembri 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 aj od začiatku roka nižší o jeden deň.
p. b.  percentuálny bod

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v novembri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail