Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podrobné údaje zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2021
Print Mail TW FB WA

Podrobné údaje zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2021

Posledná aktualizácia: 09.11.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.11.2021

V auguste sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 0,2 % na 6 337,9 mil. eur a celkový dovoz sa zvýšil o 10,4 % na 6 462,9 mil. eur.

Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 125,1 mil. eur.

Saldo zahraničného obchodu za január až august 2021 bolo aktívne v objeme 1 763,2 mil. eur (o 404,3 mil. eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roku).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (1 912,3 mil. eur), Francúzskom (1 831 mil. eur), Maďarskom (1 748,6 mil. eur), Poľskom (1 683,3 mil. eur), Rakúskom (1 638,5 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (1 503,3 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (1 239,6 mil. eur), Českom (1 124 mil. eur) Talianskom (796 mil. eur), a Holandskom (549,6 mil. eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (2 824,2 mil. eur), Vietnamom (2 498,9 mil. eur), Ruskou federáciou (2 265,4 mil. eur), Čínou (2 046,5 mil. eur), Malajziou (496,1 mil. eur), Taiwanom (232,7 mil. eur), Bangladéšom (189,8 mil. eur), a Thajskom (163,5 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 57 263,3 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa zvýšil celkový vývoz o 23,2 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 3 026,8 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 873,9 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 631,5 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 539,7 mil. eur a motorových vozidiel na nákladnú prepravu o 266,2 mil. eur.

Najviac klesol vývoz liekov v odmeraných dávkach alebo baleniach na predaj v malom o 58,4 mil. eur, sójového oleja a jeho frakcií o 38,5 mil. eur, nákladných vagónov na železničnú alebo električkovú dopravu bez vlastného pohonu o 29,7 mil. eur a vznetových piestových spaľovacích motorov o 28,4 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 21 %, Česka o 30,5 %, Poľska o 28 %, Francúzska o 19,1 %, Maďarska o 24,1 %, Rakúska o 14,2 %, Talianska o 36,3 %, Spojeného kráľovstva o 15,4 %, Spojených štátov amerických o 24,2 %, Číny o 46,2 %. Znížil sa vývoz do Dánska o 4,7 %, Kórejskej republiky o 22,3 % a Nórska o 19,3 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 22,9 % (tvoril 79,3 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 22,4 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,2 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 55 500,2 mil. eur pri medziročnom raste o 23 %.

 Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 1 151,9 mil. eur, ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 475,9 mil. eur, drôtov a káblov o 472,7 mil. eur, elektrických akumulátorov, vrátane ich separátorov o 444,7 mil. eur, železných rúd a koncentrátov, vrátane pražených pyritov o 416 mil. eur.

Významne klesol dovoz telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 183,9 mil. eur ako aj strojov a zariadení na výrobu vlákniny či na výrobu alebo konečnú úpravu papiera alebo lepenky o 72,7 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 40,5 %, Česka o 14,8 %, Číny o 24,5 %, Ruskej federácie o 41,8 %, Poľska o 13,8 %, Kórejskej republiky o 33,9 %, Vietnamu o 5,7 %, Francúzska o 16,9 % a Talianska o 21,6 %. Poklesol dovoz z Maďarska o 13,6 %, a Švajčiarska o 2 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2020 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 21,6 % (tvoril 65,6 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 20,7 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,5 %).

Poznámka: Údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. 

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zahraničný obchod podľa krajín, kontinentov a ekonomických zoskupení [zo0011ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Podrobné údaje zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail