Skip to main content link using access key S. Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 20. 06. 2018

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 20. 06. 2018

Last update: 14.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Publish Date: 02.07.2018

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných poľnohospodárskych plodín k 20.6.2018 očakávame u sledovaných hustosiatych obilnín úrodu vyššiu  o 7,1 %  (nárast  o 172,2 tis. t). Výmera osiatych plôch  hustosiatych obilnín, v porovnaní s minulým rokom, je vyššia o 6,4 % (34,2 tis. ha).  Pokles úrody z hustosiatych obilnín očakávame len u ovsa (20,3 %) a u jačmeňa (6,9 %). V porovnaní s rokom 2017 očakávame o 208,3 tis.t (11,8 %) viac pšenice, pri vyššom hektárovom výnose o 3,4 % (0,16 t).

Všetky sledované obilniny okrem ovsa (pokles o 1,8 tis. ha) boli zasiate na vyššej výmere, pšenica o 7,8 %,  jačmeň o 3 %,raž o 25 % a tritikale o7,7 %.

V porovnaní s rokom 2017 očakávame úrodu repky olejky ozimnej a jarnej na rovnakej úrovni (nárast o 0,7 %). Osiata plocha sa zvýšila o 2,6 % ale hektárový výnos podľa stavu porastov k 20.júnu je nižší o 2 % (o 0,06 t ).

 

METODICKÉ VYSVETLIVKY

Odhad úrody hustosiatych obilnín (pšenica, raž, jačmeň, ovos, tritikale) a  repky k 20. 6. 2018 bol zisťovaný výberovou metódou a matematicko-štatistickými metódami bola dopočítaná úroda na celú osiatu plochu jednotlivých druhov zisťovaných plodín.

Vykonal sa oblastný výber, kde oblasť sa rovná územno-správnej jednotke kraja. Úrodu v tonách uvádzame ako bodový odhad spolu s intervalom štandardnej chyby a to:

A = do 5 %

B = od 5,01 do 10,0 %

C = od 10,01 do 15,0 %

D = od 15,01 do 20,0 %

E = nad 20,0 %

Štandardná chyba vyjadruje mieru presnosti jednotlivých odhadov a používa sa na určenie veľkosti intervalu spoľahlivosti. Údaj bez intervalu znamená, že bola zisťovaná celá plocha.


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 20. 06. 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail