Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Indikátor ekonomického sentimentu v novembri 2021
Print Mail TW FB WA

Indikátor ekonomického sentimentu v novembri 2021

Posledná aktualizácia: 29.11.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 29.11.2021Ekonomická nálada na Slovensku bola v novembri optimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol o 2,8 bodu na hodnotu 99,8 a pohybuje sa približne na úrovni obdobia pred začiatkom pandémie koronavírusu.

Dôvera sa mierne zvýšila v priemysle a v službách, nepatrne v obchode a v stavebníctve ostala na rovnakej úrovni. Naproti tomu sa nepatrne znížila u spotrebiteľov. Aktuálna hodnota IES je výrazne optimistickejšia ako v rovnakom období minulého roka po jeho hlbokom prepade zapríčinenom protiepidemickými opatreniami (o 15,6 bodu), naďalej sa však nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 2,7 bodu).

Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v novembri vzrástol o 4,7 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 0. Vývoj indikátora priaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zvýšenie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch a rast objednávok. V novembri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-14,5), keď nepriaznivý vývoj hodnotení očakávanej zamestnanosti bol eliminovaný priaznivým vývojom celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 9,5 bodu. Indikátor dôvery v obchode v novembri 2021 zostal na takmer rovnakej hodnote ako pred mesiacom. Dosiahol hodnotu 27,7 (rast o 0,7 p. b.). Respondenti hodnotia súčasnú situáciu za primeranú, ale vzhľadom k očakávaným obmedzeniam v súvislosti so súčasnou vlnou pandémie, sú opatrní v hodnotení budúceho vývoja. Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v novembri vzrástol, jeho hodnota (15) sa v porovnaní s októbrom zvýšila o 3,7 p. b.). Vývoj indikátora bol ovplyvnený optimistickejšími hodnoteniami všetkých troch jeho komponentov.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku novembra pesimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 0,9 bodu na hodnotu -22,9. Indikátor tak mierne klesol pod úroveň dlhodobého priemeru.

Respondenti boli pesimistickejší pri troch zo štyroch zložiek indikátora, mierne v očakávaniach vývoja nezamestnanosti. Pesimistickejší, ale len nepatrne, boli v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a finančnej situácie domácnosti. Mierne optimistickejší boli len pri očakávaniach úspor domácností.

V porovnaní so situáciou pred rokom, po hlbokom prepade indikátora v dôsledku zavedenia protiepidemických opatrení, boli respondenti výrazne optimistickejší (o 11,7 bodu) a aktuálny výsledok ostal pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 3,4 bodu).


Poznámka: Hodnoty indikátorov dôvery sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Údaje sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Indikátor ekonomického sentimentu v novembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail