Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 3. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 3. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 03.12.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Náklady práce
Dátum publikovania: 03.12.2021

Mzdy vzrástli medziročne o 6,5 %, reálny rast pribrzďuje inflácia

Vyššie mzdy v porovnaní s vlaňajškom boli napriek pretrvávajúcej koronakríze vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva. Rast podporili najlepšie platené odvetvia - informačné technológie a finančníctvo. Všetky ekonomické činnosti s výnimkou administratívnych služieb dosiahli zároveň viac ako 6 % navýšenie aj v porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou (oproti 3. štvrťroku 2019).

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla 1 185 eur. V porovnaní s 3. štvrťrokom predchádzajúceho roka sa zvýšila o 6,5 %, čo predstavovalo v priemere 72 eur. Tempo rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 2,3 percentuálneho bodu. Vyššia inflácia pohltila časť zvyšovania miezd, ale aj tak si udržali rastúci trend, reálna mzda medziročne vzrástla o 2,5 %. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti 2. štvrťroku 2021 zvýšila o 0,6 %.


Vývoj priemernej mesačnej mzdy - graf

Medziročný rast miezd v 3. štvrťroku 2021 najviac potiahli odvetvia s dlhodobo najvyššou priemernou nominálnou mzdou ako informácie a komunikácia, kde platy vzrástli v priemere o 11,5 %, či finančné a poisťovacie činnosti (o 8,3 %). Tempo rastu ovplyvnili aj činnosti v oblasti nehnuteľností (o 12,9 %) a vďaka vyplateným odmenám a nadčasom za prácu počas pandémie aj platy v odvetví zdravotníctvo a sociálna pomoc (o 9,9 %).

Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška priemerná mzda vzrástla vo všetkých 19 odvetviach ekonomiky. V jedenástich z nich bola mzda nižšia ako je priemer za hospodárstvo SR. Najnižší rast, o 1 % zaznamenali v administratívnych službách a relatívne najrýchlejšie rástli mzdy v ubytovacích a stravovacích službách (o 14,6 %). V porovnaní s obdobím pred pandémiou si pracovníci tohto odvetvia polepšili o 110 eur mesačne, napriek tomu stále však majú najnižšiu priemernú mzdu spomedzi všetkých odvetví ekonomiky, ktorá ako jediná neprekročila hranicu 800 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou (3. štvrťrok 2019) rástli nominálne platy od 1,3 % v administratívnych službách až po 17,2 % v prípade zdravotníctva a sociálnej pomoci.

Z regionálneho hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 429 eur). Najbližšie k nemu má Trnavský kraj (1 146 eur). V siedmich krajoch presiahol priemerný hrubý zárobok úroveň 1 000 eur. Prešovský kraj zostáva naďalej regiónom s najnižšou priemernou mzdou (945 eur). Vo všetkých krajoch bola mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2020 s najvyšším relatívnym prírastkom v Košickom kraji o 10,7 % a najnižším v Banskobystrickom kraji o 5 %. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou (s 3. štvrťrokom 2019) najviac vzrástli mzdy v relatívnom vyjadrení v Prešovskom kraji o 14 % a najmenej v Bratislavskom o 9 %.

V 1. až 3. štvrťroku 2021 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1 170 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,8 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 3,8 p. b. Reálna mzda vzrástla o 4,3 %. Medziročný rast v súhrne za prvé tri štvrťroky ovplyvnili najmä vyššie mzdy pracovníkov v zdravotníctve a sociálnej pomoci a vyššie zárobky v informačných a komunikačných činnostiach.


Vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR k téme - Nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2021 (v plnom HD rozlíšení na stiahnutie)Poznámka: podľa štvrťročného štatistického výkazníctva; bez podnikateľských príjmov, údaje sú upravené o štatistický odhad neevidovanej mzdy zamestnancov u živnostníkov
p. b. percentuálny bod

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR [pr0204qs]

Priemerná mesačná mzda podľa odvetví [pr0205qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 3. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail