Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2019

Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 06.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 06.09.2019

 

 Miera nezamestnanosti dosiahla 5,7 %, medziročne klesla znova takmer o pätinu

Nezamestnanosť medziročne klesla aj v 2. štvrťroku 2019, miera nezamestnanosti dosiahla 5,7 %, oproti 2. štvrťroku 2018 klesla o 0,9 p. b. Celkový počet nezamestnaných sa podľa Výberového zisťovania pracovných síl  (VZPS) 1) medziročne znížil o 26,5 tis. (o 14,6 %) na 155 tis. osôb, čo bola opäť najnižšia hodnota nezamestnanosti od začiatku jej merania podľa VZPS. Tempo poklesu sa medziročne spomalilo o 4,1 p. b.

U obidvoch pohlaví dosiahla nezamestnanosť rovnakú hodnotu 5,7 %, pri medziročnom poklese u mužov o 0,5 p. b. a u žien o 1,5 p. b. V medzikvartálnom porovnaní (2. štvrťrok 2019 oproti 1. štvrťroku 2019) klesla sezónne očistená nezamestnanosť o 0,8 tis. (o 0,5 %) na 159,2 tis. osôb.

Nezamestnanosť vo 2. štvrťroku 2019

Z hľadiska vekovej štruktúry tvorili najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných osoby vo veku    35 - 49 rokov s podielom 33,7 % (52,3 tis. osôb) na celkovej nezamestnanosti. V tejto vekovej kategórii sa tiež počet nezamestnaných znížil najvýraznejšie (o 10 tis. osôb). Nezamestnanosť klesla aj v ostatných kategóriách s výnimkou 60 a viac ročných, kde sa počet nezamestnaných mierne zvýšil. 

Nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nemali zamestnanie, tvorili 22,5 % z celkovej nezamestnanosti, ich podiel sa medziročne znížil o 1,2 p. b. Najvýraznejšie počet nezamestnaných klesol vo verejnej správe, sociálnom zabezpečení o 4,8 tis. osôb. Nezamestnanosť sa zvýšila v štyroch odvetviach, medziročný prírastok však v žiadnom z nich nedosiahol hranicu tisíc osôb.

Nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Bratislavskom (o 28,8 %) a Košickom kraji (o 24 %). Regionálna miera nezamestnanosti dosiahla najvyššiu úroveň v Prešovskom (9,4 %) a  Banskobystrickom kraji (8,1 %). Medziročný pokles miery nezamestnanosti bol vo všetkých krajoch, najvýraznejší v Košickom kraji (o 2,3 p. b.).

V 1. polroku 2019 miera nezamestnanosti dosiahla 5,8 % (medziročne sa tempo poklesu znížilo o 1,1 p. b.). Počet nezamestnaných medziročne klesol o 16,2 % na 157,4 tis. osôb.


Poznámka: podľa Výberového zisťovania pracovných síl; definícia nezamestnanosti je v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 1897/2000
p. b. percentuálny bod
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube. [pr0101qs]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail