Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v priemysle v novembri 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v priemysle v novembri 2021

Posledná aktualizácia: 29.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 29.11.2021Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v novembri vzrástol o 4,7 p. b. na hodnotu 0. Vývoj indikátora priaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zvýšenie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch a rast objednávok.

Trend priemyselnej produkcie v novembri vzrástol oproti októbru o 13 p. b. na hodnotu -22. Rast bol zaznamenaný najmä vo výrobe textilu a odevov, drevených a papierových výrobkov a farmaceutických výrobkov. Naopak pokles priemyselnej produkcie uviedli respondenti hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov, kovov a kovových výrobkov a strojov a zariadení i. n. Saldo celkovej úrovne objednávok vzrástlo o 6 p. b. na hodnotu 2. Zlepšenie úrovne objednávok (vážené produkciou) zaznamenali výraznejšie vo výrobe dopravných prostriedkov, elektrických zariadení a textilu a odevov; podľa veľkosti v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami a podľa regiónov v Žilinskom a Prešovskom kraji. Zhoršenie bolo hlavne vo výrobe strojov a zariadení. Saldo objednávok na export oproti októbru vzrástlo o 7 p. b. na hodnotu 6. Zlepšenie úrovne objednávok na export uviedli hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov, elektrických zariadení a textilu a odevov. Naopak zhoršenie zaznamenali najmä v chemickom priemysle. Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle v novembri pokleslo o 2 p. b. na hodnotu 26. Znížené zásoby avizujú hlavne v chemickom priemysle a vo výrobe textilu a odevov. Väčšina respondentov považuje stav zásob za primeraný. Rast zásob bol hlavne vo výrobe potravín a strojov a zariadení i. n. Saldo priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšilo o 6 p. b. na hodnotu 24. Zvýšenie produkcie očakávajú najmä vo výrobe drevených a papierových výrobkov a textilu a odevov. Zníženie produkcie predpokladajú najmä v chemickom priemysle, vo výrobe dopravných prostriedkov a počítačov, elektronických a optických výrobkov. Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov v novembri zostalo na rovnakej úrovni ako v októbri (21). So zvyšovaním cien počítajú najmä v chemickom priemysle a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií; podľa veľkosti v podnikoch s 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov najmä v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Naopak so znižovaním cien počítajú hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a drevených a papierových výrobkov. Saldo zamestnanosti v novembri oproti októbru zostalo nezmenené na hodnote 1. Zvyšovanie počtu zamestnancov predpokladajú hlavne vo výrobe kovov a kovových výrobkov; podľa regiónov len v Košickom kraji. Naopak znižovanie zamestnanosti predpokladajú najmä v chemickom priemysle, vo výrobe strojov a zariadení i. n.; podľa veľkosti v podnikoch s 500 až 999 zamestnancami a podľa regiónov v Žilinskom a Nitrianskom kraji . So stabilizáciou zamestnanosti počíta 75 % respondentov.

Celkové údaje sú sezónne očistené a údaje podľa odvetví nie sú sezónne očistené, preto môže dôjsť k neštandardnému vývoju v porovnaní týchto ukazovateľov a k situácií v ktorej sa momentálne nachádzame.

Poznámka: V novembri 2021 sa zúčastnilo prieskumu 714 respondentov, ktorí reprezentujú všetky odvetvia priemyslu.
Hodnoty indikátora dôvery v priemysle a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické), pričom saldo zásob hotových výrobkov sa interpretuje opačne. Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v priemysle v novembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail