Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 03.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 03.09.2021

Bytová výstavba v druhom štvrťroku razantne ožila

Počet dokončených aj začatých bytov prekonal čísla z obdobia pred pandémiou.

Bytová výstavba sa na Slovensku po ročnom útlme v 2. štvrťroku 2021 opäť naštartovala. Stavebné úrady vydali povolenia na výstavbu 6 685 bytov, čo bolo výrazne viac ako pred rokom (o 69,1 %). Porovnávací základ za vlaňajšok bol však veľmi nízky, v čase od apríla do júna minulého roka vrcholili opatrenia prvej vlny pandémie. V porovnaní s obdobím pred pandémiou (s 2.Q 2019) boli aktuálne čísla vyššie o viac ako 37 %. Bol to zároveň najvyšší počet začatých bytov v rovnakom období (v druhom štvrťroku) za posledných 20 rokov. V prípade porovnania aj s inými štvrťrokmi (v celom časovom rade) sa približne rovnaký počet bytov začal stavať vo 4. štvrťroku 2018.

Rozbeh výstavby sa prejavil najmä pri bytových domoch, ich počet sa viac ako zdvojnásobil v porovnaní s druhým štvrťrokom 2019. Výstavba rodinných domov vzrástla oproti obdobiu pred pandémiou o 12 %. Z celkového počtu začatých bytov rodinné domy tvorili 61 %, pred dvomi rokmi to boli takmer tri štvrtiny.

Zvýšil sa aj počet dokončených bytov, medziročne o 17 %. Skolaudovaných bolo 4 872 bytov, čo bolo súčasne o desatinu viac (o 9,8 %) ako v rovnakom období pred pandémiou.

Ilustračný obrázok - Graf

Medziročný rast skolaudovaných bytov sa prejavil v siedmich z ôsmich krajov Slovenska, a to najmä v regiónoch s tradične menším podielom na bytovej výstavbe SR. Najväčší medziročný prírastok sa prejavil v Košickom kraji (rast o 150 %) a Prešovskom kraji (rast o 80 %). V tradičnom regióne s najvyšším podielom na výstavbe v Bratislavskom kraji bol počet dokončených (skolaudovaných) bytov medziročne nižší takmer o desatinu (o 9,3 %) a v porovnaní s 2. štvrťrokom 2019 až o štvrtinu (25,4 %). Napriek tomu je to naďalej región s výrazným náskokom v počte dokončených bytov (1 142) pred ostatnými regiónmi.

Spolu bolo k 30. júnu 2021 na Slovensku rozostavaných 77 527 bytových jednotiek, o 1,2 % menej ako pred rokom. Z toho 49 779 bytov bolo v rodinných domoch, ich počet sa však mierne zvýšil (o 1,4 %).

 V súhrne za 1. polrok 2021 úrady odsúhlasili začatie výstavby 10 785 bytov a dokončených bolo 9 357 bytových jednotiek. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol počet začatých bytov o 17,6 % a dokončených o 6,9 %. Počet začatých aj dokončených bytov za prvých šesť mesiacov tohto roka výrazne prekonal aj úroveň spred dvoch rokov.

Vyjadrenie Libuše Kolesárovej, generálnej riaditeľky sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR k téme – Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2021 (v plnom HD rozlíšení).


Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstavba a úbytok bytov [st0003qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail