Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 16.11.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 16.11.2021

Ekonomika SR v treťom štvrťroku 2021 si udržala mierne rastúci trend, HDP medziročne vzrástol o 1,3 %

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách 1) v  treťom štvrťroku 2021 medziročne vzrástol o 1,3 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,3 % a medzikvartálne o 0,4 %. 2) 3) Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP za tretí štvrťrok 2021, ktorý ŠÚSR zverejňuje k 16. novembru 2021.

Hodnota HDP v bežných cenách v treťom štvrťroku 2021 dosiahla objem viac ako 25,6 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 4,3 %.

Hodnoty HDP sa dostali takmer na úroveň v predkrízovom období roku 2019 (HDP v 3. štvrťroku 2020 vykázal medziročný pokles o 2 %.) Mierny medziročný rast slovenskej ekonomiky bol podporený výhradne domácim dopytom, zahraničný dopyt klesol. Na raste pridanej hodnoty sa v tomto štvrťroku okrem odvetvia automobilového priemyslu významnejšie podieľali odvetvia výroby kovových konštrukcií, výroby strojov a zariadení a skladových a pomocných činností v doprave. Naopak pokles bol zaznamenaný najmä v stavebníctve a pozemnej doprave.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla takmer 2 milióny 397 tisíc osôb. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2020 sa zvýšila o 0,2 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť vzrástla oproti tretiemu štvrťroku 2020 rovnako o 0,2 % a oproti druhému štvrťroku 2021 bola vyššia o 0,3 %. 

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený a doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov zverejnený 3. decembra 2021 o 9,00 h na internetovej stránke ŠÚ SR (v KATALÓGU INFORMATÍVNYCH SPRÁV) a následne aj v publikácii Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2021 zverejnenej v KATALÓGU PUBLIKÁCIÍ ŠÚ SR.

Poznámka: rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESA 2010) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia)
1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015
2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade
3) V súvislosti s vplyvom krízy COVID-19 boli niektoré hodnoty časového radu HDP modelované ako extrémy. Hodnota za 1.štvrťrok 2020 je modelovaná ako zlom trendu (level shift), hodnoty za 2.štvrťrok 2020 a 1.štvrťrok 2021 sú modelované ako jednorazové extrémy (additive outliers). Po pridaní nasledujúcich štvrťrokov môžu byť typy extrémov upravené, podľa posúdenia vplyvu krízy v časovom rade.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 [nu0001qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail