Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2021

Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2021

Posledná aktualizácia: 13.05.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 13.05.2021Inflácia v apríli vzrástla na 1,6 %, aj naďalej ju ovplyvňovali najmä ceny palív a cigariet

Inflácia v SR sa zvýšila tretí mesiac po sebe, v apríli 2021 boli ceny medziročne vyššie o 1,6 %. Kým v medziročnom porovnaní ťahali ceny nahor palivá s rastom až o 19,5 % a tabakové výrobky, v medzimesačnom porovnaní to boli najmä vyššie ceny potravín o 0,6 %.

Rast spotrebiteľských cien v apríli bol vyšší ako predošlé mesiace (v marci bola inflácia  na úrovni 1,4 %), stále však bola dynamika rastu cien oveľa nižšia ako pred rokom či pred dvoma - v apríli 2020 na úrovni 2,1 %. Medzimesačne sa zvýšili ceny potravín, pričom nárast cien bol vo všetkých deviatich sledovaných zložkách (skupinách) potravinových výrobkov, najvýraznejšie pri mliečnych výrobkoch, zelenine a mäse. Ceny mäsa a zeleniny boli naďalej nižšie ako pred rokom a mliečne výrobky boli na úrovni vlaňajšieho apríla.

Medzimesačne pokračovalo zdražovanie pohonných hmôt, ale už pomalšie ako predošlé mesiace. Celkovo na medziročnej úrovni boli pohonné hmoty drahšie takmer o pätinu, ale tento stav z časti ovplyvnil aj fakt, že pred rokom v apríli ceny pohonných hmôt prudšie klesali v dôsledku rýchleho zabrzdenia spotreby počas opatrení prvej vlny pandémie.

Získanie údajov pre index spotrebiteľských cien aj v apríli zásadne ovplyvňovala koronakríza. Tradičné zisťovanie cien v teréne boli z časti nahradené cenami z iných zdrojov, napr. webových stránok, telefonických a e-mailových dopytov a doimputovaním. Viac v Metodickej poznámke TU.

Vývoj v apríli 2021 v porovnaní s marcom 2021

Medzimesačný rast cien sa oproti marcu mierne spomalil na 0,2 %  (v marci ceny medzimesačne vzrástli o 0,5 %). Najvýraznejší vplyv na vývoj mali predovšetkým vyššie ceny v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, a to najmä  ceny v skupine potraviny o 0,6 %. Medzimesačne vyššie ceny sa prejavili najmä v položke zelenina o 1,7 %, mlieko, syry a vajcia o 1,1 % aj mäso o 0,4 %. Naopak, pokles zaznamenali ceny nealkoholických nápojov o 0,2 %.

K medzimesačnému výsledku prispeli aj vyššie ceny nástrojov a náradia pre dom a záhradu o 1,5 % v rámci odboru nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti, ako aj zvýšenie cien v odbore doprava o 0,1 %. Zvyšovanie pokračovalo počas apríla pri cenách palív a mazadiel (pohonné hmoty), medzimesačne sa ceny zvýšili o 0,9 %, čo je však výrazne nižšie tempo rastu ako v predošlých mesiacoch tohto roka.

V podielovo najvýznamnejšej zložke - v cenách za bývanie a energie sa ceny v porovnaní s marcom zvýšili 0,1 %, hlavne vplyvom rastu cien imputovaného nájomného, ako aj za údržbu a opravu obydlia. Ceny energií zostali na medzimesačnej úrovni nezmenené.

K zmierneniu rastu cien v apríli prispeli nižšie ceny za celý odbor alkoholické nápoje a tabak o 0,1 %, a to pokles cien piva o 0,6 % a vína o 0,4 %. K poklesu došlo aj v odbore zdravotníctvo o 0,2 %, hlavne vplyvom nižších cien za farmaceutické výrobky o 0,3 %.

Index spotrebiteľských cien sa v apríli oproti marcu zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %.

Vývoj v apríli 2021 v porovnaní s aprílom 2020

Aprílovú medziročnú hodnotu inflácie, ktorá vzrástla na úroveň 1,6 %, ovplyvnili odbory s nižšou váhou v rámci spotrebného koša. Rast inflácie bol výsledkom najmä medziročne vyšších cien tabakových výrobkov o 16,5 % (druhý mesiac po sebe), čo ovplyvnilo aj celkovú mieru rastu cien v celom  odbore alkoholické nápoje a tabak o 8,7 %. Druhou skupinou, ktorá významne ťahala infláciu hore, boli ceny palív a mazadiel o 19,5 %, v rámci odboru doprava. Ceny benzínu a nafty rastú intenzívnejšie od začiatku roka, v apríli medziročnú mieru zvýšenia cien ovplyvnil aj fakt, že pred rokom ceny prudšie klesali v dôsledku prvej vlny pandémie.

Vplyv na celkovú úroveň infláciu mali tiež rastúce ceny v rámci odboru rozličné tovary a služby, rástli ceny na osobnú starostlivosť o 2,9 % a tiež finančné služby (bankové poplatky) o 2,1 %. Z iných odborov sme si viac ako pred rokom priplatili aj za predprimárne a primárne vzdelávanie o 7,1 % či za nábytok a bytové zariadenie o 2,6 %. Tieto  druhy  tovarov a služieb výraznejšie zvýšili ceny v predošlých mesiacoch.

Dva odbory, ktoré predstavujú najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností spomedzi 12 sledovaných zložiek (odborov) spotrebného koša - potraviny a alkoholické nápoje a bývania a energie, boli medziročne v poklese a tlmili rast medziročnej inflácie.

V najsledovanejšom odbore spotrebného koša, ktorý je druhý v poradí z hľadiska výšky podielu vo výdavkoch domácností – v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, infláciu ovplyvnili najmä medziročne nižšie ceny zeleniny o 7,6 %, ovocia o 7 % a mäsa o 1,3 %. Viac, ako v apríli pred rokom, sme zaplatili napríklad za chlieb a obilniny o 0,4 %, ryby o 2,9 % aj za minerálne vody, nealkoholické nápoje a šťavy o 2 %.

V odbore bývanie a energie sa na medziročnej úrovni už štvrtý mesiac za sebou prejavoval vplyv  januárového výraznejšieho zníženia cien plynu a elektriny, plyn o 9,6 % a elektrina o 4,2 %. Naopak, rast cien zotrval za zber smetí, i keď sa zmiernil na úroveň 6,5 %.

Index spotrebiteľských cien sa v apríli 2021 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,7 %, za domácnosti dôchodcov o 1,1 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,5 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,1 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,2 %, za domácnosti dôchodcov o 0,8 %, za nízkopríjmové domácnosti o 1,1 %. 

 Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 731 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2021. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

Výstupy produktového radu INFLÁCIA:

Prvé zverejnenie - Vývoj Indexov spotrebiteľských cien (národná inflácia / CPI) sa realizuje vždy približne okolo 14. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia.
Aktuálne: Vývoj Indexov spotrebiteľských cien v apríli 2021 (referenčné obdobie apríl 2021) zverejnený 13. mája 2021 vo forme tabuliek v databázach DATAcube. a STATdat. a textu INFORMATÍVNEJ SPRÁVY uloženej v KATALÓGU INFORMATÍVNYCH SPRÁV.

Prvé zverejnenie - Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices - HICP) pre EÚ, zverejnený zvyčajne niekoľko dní po národnej inflácii CPI. HICP má stanovenú jednotnú metodiku v EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť indexov spotrebiteľských cien jednotlivých krajín. Spotrebné koše pre CPI a HICP sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložky „Imputované nájomné“; a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti., z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti v CPI a HICP váhach.
Aktuálne: Informatívna správa HARMONIZOVANÉ INDEXY SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V APRÍLI 2021 bude zverejnená 19. mája 2021 a uložená v KATALÓGU INFORMATÍVNYCH SPRÁV. V rovnaký deň aj TS Eurostatu INFLÁCIA V EUROZÓNE na https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

Elektronická publikácia - "INDEXY SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V SR“, ktorá obsahuje aj podrobnejšie dáta k téme, ďalšie indexy a podrobnejšie štruktúry rastu cien ako aj indexy spotrebiteľských cien (životných nákladov) pre vybrané sociálne skupiny - pre domácnosti zamestnancov; dôchodcov; pre nízkopríjmové domácností.
Aktuálne: Publikácia INDEXY SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V SR č. 4 2021 bude zverejnená 28. mája 2021 v KATALÓGU PUBLIKÁCIÍ.

Gestor: Riaditeľ odboru cenových štatistík Ing. Štefan Adamec


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail