Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v júni 2019

Stavebná produkcia v júni 2019

Posledná aktualizácia: 09.08.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 09.08.2019

Produkcia v stavebníctve sa po raste v predchádzajúcom mesiaci v júni 2019 znova znížila. Oproti júnu 2018 klesla o 3,7 % na 523,8 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 1,1 % nižšia ako v máji 2019.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku sa v júni 2019 medziročne znížila o 4,5 % a dosiahla 495,2  mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii medziročne klesol o 0,8 p. b. na 94,5 %. Medziročný pokles produkcie ovplyvnil nižší objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 6,2 % a na opravách a údržbe o 0,9 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 72,6 % (o 1,3 p. b. menej ako v júni 2018). Podiel prác na opravách a údržbe tvoril 24,6 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa zvýšil objem prác na budovách o 2,5 %. Práce na inžinierskych stavbách klesli o 16,2 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 66,9 %, inžinierske stavby sa podieľali 33,1 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí vzrástla o 13,2 %, z celkového objemu produkcie tvorila 5,5 %.

V priemere za prvý polrok roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa stavebná produkcia znížila o 1,5 % a dosiahla objem 2 410,3 mil. eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku medziročne klesla o 2,1 % na 2 269,3 mil. eur. Práce na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií klesli o 4,3 % na 1 614,6 mil. eur. Medziročne vyšší bol objem stavebných prác na opravách a údržbe o 0,8 % a dosiahol 588 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií znížil o 1,7 p. b. na 71,1 %, podiel prác na opravách a údržbe tvoril 25,9 %. Produkcia v zahraničí bola vyššia o 8,1 %.


Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015). Počet pracovných dní bol v júni 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018, aj od začiatku roka nižší o jeden deň. p. b. percentuálny bod

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v júni 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail