Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Počet osôb prepravených vlakmi a autobusmi v auguste stále o pätinu zaostával za hodnotami pred pandémiou
Print Mail TW FB WA

Počet osôb prepravených vlakmi a autobusmi v auguste stále o pätinu zaostával za hodnotami pred pandémiou

Last update: 27.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Doprava a poštové služby
Publish Date: 27.10.2021

Objem tovaru prepraveného v nákladnej doprave v auguste 2021 stále zaostával za stavom pred pandémiou, aj keď už len o 8 %. Výkony osobnej dopravy v ôsmom mesiaci 2021 boli takmer o tretinu nižšie ako pred koronakrízou.

Celkový objem nákladnej prepravy v auguste 2021 dosiahol 23 miliónov ton, medziročne to predstavuje pokles o 5,7 %. Oproti poslednému predkovidovému augustu (v porovnaní s augustom 2019) preprava tovarov zaostáva o 7,6 %. Miera zaostávania za objemami prepravovanými pred pandémiou sa posledné tri mesiace znižuje.

Z celkového objemu podniky verejnej nákladnej dopravy1 (ktoré majú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť) zrealizovali 13,6 milióna ton tovaru, čo medziročne predstavuje zníženie o 9,9 %. Objem dopravy sa tak tento rok najviac priblížil hodnotám spred pandémie, za augustom 2019 zostával už len o 2,2 %. Verejná doprava1 sa podieľa na nákladnej doprave 59,1 %.

Objem prepravy tovarov po železnici v ôsmom mesiaci bol približne o šestinu vyšší ako pred rokom a výrazne prekonal aj hodnoty pred pandémiou (+23 %) Rozhodujúca zložka verejnej nákladnej dopravy1 preprava tovaru po ceste bola približne na úrovni vlaňajška a o viac ako 10 % prekonala aj hodnoty z augusta 2019. Je to najvyšší náskok oproti obdobiu pred dvoma rokmi.

Výkony v nákladnej doprave, ktoré zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli v auguste takmer 4 mld. tonokilometrov (tkm). Je to najviac v tomto roku. V porovnaní s ôsmym mesiacom v predminulom roku boli výkony vyššie o 17,7 %, je to najvýznamnejšie prekonanie hodnôt z roku 2019.

Počet pasažierov po cestách i po železnici stále nedosiahol hodnoty augusta 2019

V auguste sa prostriedkami verejnej osobnej dopravy prepravilo takmer 41 miliónov cestujúcich, čo je takmer rovnaký počet ako minulý rok, ale stále o takmer 19 % v porovnaní s predkovidovým augustom 2019. Medziročne bol počet osôb prepravených v cestnej i v železničnej doprave takmer identický, naďalej však železničná doprava zostáva výraznejšie za stavom pred pandémiou. Vlakmi sa odviezlo o štvrtinu menej cestujúcich ako v auguste 2019.

Výkony v osobokilometroch v osobnej doprave, ktoré zohľadňujú vzdialenosti prepravy cestujúcich aj v ôsmom mesiaci 2021 boli na úrovni minulého roku a o tretinu menšie ako v augusta pred dvomi rokmi. Oveľa kratšia priemerná prepravená vzdialenosť ako pred pandémiou sa prejavila najmä v cestnej verejnej doprave, kde počet osobokilometrov poklesol o 44 %.

V doprave a skladovaní pokračoval mierny úbytok zamestnancov

Tržby2 v odvetví doprava a skladovanie vzrástli v auguste 2021 medziročne o 9,8 % a oproti augustu 2019 boli vyššie o 4 %. Medziročný prírastok ukazovateľa podporil rast druhej najväčšej zložky – skladových a pomocných činností o 26 % a najvýznamnejšia pozemná doprava (vrátane prepravy potrubím) s rastom o 1 %. Tržby v leteckej doprave dosiahli medziročne takmer trojnásobok, tvoria však veľmi málo významnú zložku celkových tržieb odvetvia.

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví bola v porovnaní s augustom 2020 vyššia o 9,1 %, keď dosiahla 1 099 eur. Reálna mzda sa zvýšila o 5,1 %. Oproti minuloročnému augustu vzrástli priemerné mzdy vo všetkých zložkách odvetvia, najviac vo vodnej doprave (o 14,4 %) a v leteckej doprave (o 14,2 %).

Zamestnanosť v doprave a skladovaní sa počas ôsmeho mesiaca tohto roka medziročne znížila o 0,8 %. Pokles počtu zamestnancov sa prejavil v dvoch zložkách odvetvia – v pozemnej doprave a v poštových a kuriérskych službách, nárast zaznamenali vodná doprava (po prvýkrát od júla 2020), letecká doprava a tiež skladové a pomocné činnosti. 

Doprava za prvých osem mesiacov roka 2021

Prostriedky nákladnej dopravy prepravili v súhrne za prvých osem mesiacov tohto roka 159 miliónov ton tovaru, čo je o 3,5 % menej ako v rovnakom období vlaňajška (január – august 2020). Výkony v tonokilometroch boli, naopak, vyššie o 11,3 %. V porovnaní s predkovidovým obdobím (január – august 2019) bola preprava tovaru nižšia o 14,2 % a výkony v tonokilometroch o 1,3 %.

Osobnou dopravou sa pri medziročnom poklese o 17,7 % prepravilo 274,3 milióna osôb. V železničnej doprave sa preprava osôb znížila o 18,8 % a v cestnej doprave o 17,4 %. Výkony v osobokilometroch klesli o 22,8 %. Oproti rovnakému obdobiu roka 2019 bola preprava osôb nižšia o 39,7 % a výkony v osobokilometroch o 51,9 %.

Od začiatku tohto roka sa tržby2 v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 13,2 %. Počet zamestnaných osôb sa za prvých osem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil o 2,2 %. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla o 6,8 % (na 1 073 eur) a reálna mzda o 4,6 %.


Poznámka:
1 Podniky, ktoré vykonávajú služby v odvetví dopravy, teda majú dopravu ako hlavný predmet činnosti. Okrem nich realizuje časť dopravných služieb cestná neverejná doprava. Sú to podniky, ktoré sú zaradené do iných odvetví hospodárstva, ale súčasne robia dopravu pre vlastné či pre cudzie potreby (napríklad stavebné či obchodné spoločnosti).

2 Tržby za vlastné výkony a tovar

 

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Počet osôb prepravených vlakmi a autobusmi v auguste stále o pätinu zaostával za hodnotami pred pandémiou Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail