Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2019

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 06.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 06.09.2019

Investičná aktivita po dvoch štvrťrokoch rastu klesla o 3,8 %.

Celková tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2019 dosiahla objem 6 020,2 mil. eur, v tom tvorba hrubého fixného kapitálu 5 031,1 mil. eur a zmena stavu zásob 989,1 mil. eur. Oproti 2. štvrťroku  2018 tvorba hrubého kapitálu vzrástla o 11,9 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu klesla o 3,8 %.

Tvorbu hrubého fixného kapitálu ovplyvnil najmä nižší objem nakúpených nových fixných aktív o 3,2 % v hodnote 5 200,2 mil. eur. Objem úbytku použitého dlhodobého majetku stúpol o 5,8 % na 455,5 mil. eur.

Z hľadiska jednotlivých sektorov najväčší podiel investícií smeroval do nefinančných korporácií 64,8 %. Rast investičnej aktivity vykázal sektor finančných korporácií o 54,8 %, domácnosti o 6,9 %  a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam o 3 %. Pokles vykázala verejná správa o 11,1 % a sektor nefinančných korporácií o 6,6 %.

Medziročný pokles investičného dopytu bol výsledkom najmä nižších investícií do stavieb o 6,5 %, z toho do ostatných stavieb klesli o 10,9 %. Znížili sa aj kapitálové výdavky do strojov a zariadení, zbraňových systémov o 2,6 %, v tom výdavky do ostatných strojov a zariadení klesli o 3,8 %. Rast výdavkov bol zaznamenaný do budov na bývanie o 8,7 %, dopravných prostriedkov o 0,7 %, produktov duševného vlastníctva o 3,7 % a na obstaranie kultivovaných biologických zdrojov o 17,4 %.

Stav zásob v ekonomike sa k 30. júnu 2019 oproti stavu na začiatku roka 2019 zvýšil o 1 288,9 mil. eur. Zvýšenie zásob ovplyvnil najmä nárast zásob nedokončenej výroby o 845,1 mil. eur a tovaru o 806 mil. eur. Klesli zásoby materiálu o 213,2 mil. eur a výrobkov a zvierat o 149,1 mil. eur.

V 1. polroku 2019 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 10 465,7 mil. eur, v tom objem hrubého fixného kapitálu 9 176,8 mil. eur a zmena stavu zásob 1 288,9 mil. eur. Oproti 1. polroku 2018 sa zvýšila tvorba hrubého kapitálu o 9,6 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu klesla o 1,2 %.


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail