Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2022
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2022

Posledná aktualizácia: 03.08.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 03.08.2022

Tržby v maloobchode v júni 2022 ešte stále odolali vysokej inflácii, ich rast bol však už len minimálny

Júnový rast tržieb maloobchodu o 1,5 % bol najnižší od začiatku roka. Rozhodujúci vplyv na výsledok mal rast tržieb v hyper- a supermarketoch. V predaji pohonných hmôt síce tržby nominálne vzrástli o viac ako štvrtinu, ale enormný rast cien oproti júnu minulého roka o vyše 40% pri pohonných hmotách spôsobil, že tržby v stálych cenách klesli o 11 %.

Tržby v maloobchode počas júna 2022 medziročne vzrástli o 1,5 %. Plusové hodnoty si tak udržali nepretržite už 15 mesiacov za sebou. Celkový rast tržieb v stálych cenách1) zaznamenalo päť z deviatich zložiek maloobchodu.

Kladnú bilanciu odvetvia ovplyvnili najmä rasty dvoch podielovo najvýznamnejších položiek maloobchodu – v hyper a supermarketoch (v nešpecializovaných predajniach) o 3,1 % a  v špecializovaných predajniach (napr. obuvi, textilu, drogérie) o 4,1 %. Výsledok podporili tiež dynamickejšie rasty váhovo menej významných položiek, o 19 % sa zvýšili tržby v predajniach potravín, nápojov a tabaku a o 31,3 % v predajniach s PC a IKT zariadeniami. Blížiace sa dovolenkové obdobie sa prejavilo aj na miernom náraste tržieb o 0,8 % v predaji s tovarom pre kultúru a rekreáciu (napr. predajne športových potrieb a hračiek, kníhkupectvá a pod.).

Naopak, lepšej bilancii maloobchodu bránil pokles tržieb štyroch zložiek. Neustále rastúce ceny pohonných hmôt sú síce spojené s vyšším nominálnym rastom tržieb, ale po očistení o extrémny rast cien sú tržby čerpacích staníc v stálych cenách nižšie ako pred rokom o 11,3 %. Pokles zaznamenal tiež zásielkový a internetový predaj o 7,3 % a špecializované predajne pre domácnosť (hobymarkety, predajne nábytku a spotrebnej elektrotechniky) o 6,8 %.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si obrázok vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (93 kB), alebo vo formáte PNG (145 kB).

Medziročný vývoj ostatných zložiek obchodu v júni 2022

Tržby v júni 2022 v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa medziročne zvýšili o 1,7 % čo ovplyvnil najmä rast tržieb za predaj vozidiel. Údržba vozidiel a predaj náhradných dielov zaznamenali medziročný pokles. Vo veľkoobchode1) tržby vzrástli o takmer 15 %, pričom rástli takmer všetky jeho zložky okrem sprostredkovania veľkoobchodu.

Tržby reštaurácií a pohostinstiev medziročne klesli o 4,4 % a tržby v ubytovaní sa zdvojnásobili, treba však zohľadniť nízku porovnávaciu bázu minulého roka, kedy sa tieto odvetvia rozbiehali po druhej vlne pandémie.

Medzimesačný vývoj v júni 2022 v porovnaní s májom 2022

Tržby v júni 2022 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom2) vzrástli v ubytovaní o 17,3 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,5 %. Pokles zaznamenali predaj a oprava motorových vozidiel o 3,6 %, maloobchod o 2,8 % a veľkoobchod o 1,5 %.

Súhrnný vývoj za 1. polrok roka 2022

V súhrne za šesť mesiacov roka 2022 tržby vo všetkých zložkách vnútorného obchodu dynamickejšie rástli. Dvojciferný rast dosiahol veľkoobchod (o 21,8 %) aj maloobchod (o 10,7 %). V predaji a oprave motorových vozidiel tržby stúpli o 6,3 %. Reštaurácie a pohostinstvá za prvý polrok dokázali medziročne zvýšiť tržby o viac ako tretinu (36,1 %) a ubytovatelia tržby síce strojnásobili, stále však nedosiahli hodnoty ako pred pandémiou (v prvom polroku 2019).

Výstupy k téme tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode:

ŠÚ SR zverejňuje tržby vo vnútornom obchode aj v absolútnych hodnotách, vždy štvrťročne, pri-bližne 70 dní po skončení uvedeného štvrťroka, v databáze DATAcube. v tabuľke ob2008qs. Údaje  sú spracované z mesačných štatistických výkazov a spresnené na základe spracovania štvrťročných výkazov (viac v metodike).

Údaje za 1. Q 2022 boli zverejnené 13. júna 2022.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra tržieb v maloobchode v roku 2021, ktorý ilustratívne prezentuje podiely tržieb za vlastné výkony a tovar jednotlivých činností maloobchodu (divízia 47 SK NACE). Graf je zostavený z predbežných mesačných údajov za 12 mesiacov roka 2021 a bude aktualizovaný po zverejnení definitívnych údajov za rok 2021 v septembri 2022.

Ilustračný obrázok - Graf
  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail