Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2021
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2021

Posledná aktualizácia: 11.11.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 11.11.2021V septembri 2021 medziročne najvýraznejšie rástli mzdy vo vnútornom obchode

Zamestnanosť

Zamestnanosť v septembri 2021 v porovnaní so septembrom 2020 zaznamenala najvyšší rast v informačných a komunikačných činnostiach o 8,1 %. Došlo taktiež k čiastočnému rastu v niektorých činnostiach vnútorného obchodu a to v predaji a oprave motorových vozidiel (o 4,3  %), v činnosti reštaurácii a pohostinstiev (o 3 %) a v ubytovaní (o 1,7 %). K miernemu zvýšeniu došlo taktiež vo vybraných trhových službách (o 0,4 %). K rastu teda došlo v piatich z desiatich sledovaných odvetví.

V ostatných piatich odvetviach zamestnanosť klesla, nie však viac ako o 1 %; najviac v doprave a stavebníctve (zhodne o 0,7 %), v priemysle (o 0,5 %) a v rámci činností obchodu bol zaznamenaný pokles vo veľkoobchode (o 0,5 %) a v maloobchode (o 0,4 %).

V súhrne za deväť mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 3,7 % a mierne sa zvýšila aj vo vybraných trhových službách o 0,5 %. V ostatných ôsmych sledovaných odvetviach bol zaznamenaný pokles; najvyšší v ubytovaní o 12,3 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 %, v stavebníctve o 4,9 %, veľkoobchode o 4,6 %, maloobchode o 3,3 %, priemysle o 2,6 %, v doprave a skladovaní o 2 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,7 %.

Priemerná mesačná mzda

Priemerná nominálna mesačná mzda sa v septembri medziročne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach, najviac v ubytovaní o 12,6 % (dosiahla 873 eur). Dvojciferný rast zaznamenali aj mzdy vo veľkoobchode o 12,2 % (1 202 eur), v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,8 % (626 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 10,1 % (1 158 eur).

Mzda medziročne rástla aj v maloobchode o 9,3 % (902 eur), vo vybraných trhových službách o 8,4 % (1 126 eur), v stavebníctve o 7,9 % (836 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 7,3 % (2 136 eur), doprave a skladovaní o 5,4 % (1 093 eur), a v priemysle o 5,1 % (1 251 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v septembri 2021 oproti septembru 2020 vzrástla najviac v ubytovaní o 7,6 %. Zvýšila sa aj vo veľkoobchode o 7,3 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 5,3 %, maloobchode o 4,5 %, vybraných trhových službách o 3,6 %, v stavebníctve o 3,2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,6 %, doprave a skladovaní o 0,8 % a v priemysle o 0,5 %.

V súhrne za deväť mesiacov roku 2021 sa nominálna mzda medziročne zvýšila vo vybraných trhových službách o 10 % (dosiahla 1 127 eur), v ubytovaní taktiež o 10 % (773 eur), veľkoobchode o 9,5 % (1 167 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 9,3 % (1 127 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,8 % (579 eur), priemysle o 8,3 % (1 244 eur), stavebníctve o 8 % (801 eur), maloobchode o 7,6 % (860 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 6,9 % (2 132 eur) a v doprave a skladovaní o 6,7 % (1 076 eur).

Súčasne reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v ubytovaní a vo vybraných trhových službách zhodne o 7,4 %, vo veľkoobchode o 6,9 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 6,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,3 %, v priemysle o 5,8 %, v stavebníctve o 5,5 %, v maloobchode o 5,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,4 % a v doprave a skladovaní o 4,2 %.


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Indexy zamestnanosti vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0001ms]
Priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0201ms]
Indexy nominálnej mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0202ms]
Indexy reálnej mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0203ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail