Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia auguste 2021
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia auguste 2021

Posledná aktualizácia: 13.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 11.10.2021

Stavebná produkcia v auguste sa oproti minulému roku zvýšila, za úrovňou pred pandémiou naďalej zaostávala o takmer 16 %

Stavebná produkcia v auguste 2021 medziročne rástla len vďaka dvojnásobnému objemu prác v zahraničí. Pretrvávajúce zaostávanie domácej produkcie je dôsledkom nižších výkonov dominantnej novej výstavby, ako aj výstavby diaľnic a inžinierskych stavieb. Obe zložky dosiahli nižší výkon ako pred rokom a aj výrazne nižší ako pred dvoma rokmi.

Produkcia stavebných firiem v auguste dosiahla 502,3 mil. eur, medziročne bola vyššia o 4,2 %. Z ôsmich mesiacov tohto roka rast v porovnaní s minulým rokom dosiahla tretí krát (ešte v apríli a v júni 2021). Za obdobím pred pandémiou (v porovnaní s augustom 2019) však sektor naďalej zaostával o takmer 16 %. ŠÚ SR zverejňuje aj porovnania s rovnakým obdobím pred pandémiou (aktuálne s augustom 2019), pretože vplyvom pandémie došlo v minulom roku k výraznému prepadu výkonnosti stavebných firiem a medziročný vývoj má obmedzenú vypovedaciu hodnotu k dlhodobejšiemu stavu odvetvia.

Medzimesačne (oproti júlu 2021) sa stavebná produkcia po zohľadnení sezónnych vplyvov zvýšila o 1,9 %.

Rozhodujúca zložka, stavebné práce na domácom trhu, sa v auguste medziročne znížila o 1,6 %. V období pred pandémiou (v auguste 2019) dosahovali o takmer 21 % vyšší objem. Pod tento stav sa podpísalo najmä medziročné zníženie objemu prác dominantnej novej výstavby (vrátane rekonštrukcií) o 4,8 %, ktorá  tvorí viac ako dvojtretinový podiel z tuzemskej produkcie. Výraznejší prepad domácej produkcie stavbárov v auguste spomalil medziročne lepší výsledok druhej zložky - opravy a údržba, ktoré vzrástli o 3,7 %. Obe zložky však výrazne zaostávali za výkonmi spred dvoch rokov, nová výstavba o štvrtinu, opravy s údržbou o takmer 16 %.

V členení podľa výrobného zamerania sa stavebné práce na inžinierskych stavbách, ktoré okrem iného zahŕňajú aj výstavbu diaľnic, znížili medziročne o 8,7 %. V medziročnom poklese sú, až na jednu výnimku, od začiatku tohto roka. Priaznivejší bol vývoj na podielovo významnejších prácach na budovách, medziročne sa ich objem zvýšil o 2,3 %. Obidve zložky však zaostávali za úrovňou pred pandémiou, výstavba na budovách o takmer 18 %, práce na inžinierskych stavbách zaostávali ešte výraznejšie, a to o viac ako štvrtinu.

Stavebné práce realizované v zahraničí sa zvýšili dvojnásobne, aktuálnym rastom o 92,4 % vysoko prekročili dopad minuloročného prepadu a presiahli aj objem pred prepuknutím pandémie (august 2019), a to o takmer dve tretiny. Na celkovej stavebnej produkcii však tvorili podiel 11,3 % a sú podielovo menej významné.

V súhrne za osem mesiacov roku 2021 dosiahli stavebné práce celkový objem 3 184,3 mil. eur, oproti rovnakému obdobiu minulého roku sa znížili o 3 %. Súčasne bol ich objem o takmer 13 % nižší ako v rovnakom období roku 2019. V rámci domácej produkcie sa znížil najmä objem prác na novej výstavbe o 9,6 %. Produkcia v zahraničí medziročne vzrástla o 36,2 %.

Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015).

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Stavebná produkcia - Stavebná produkcia (podniková metóda) [st0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia auguste 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail