Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v priemysle v marci 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v priemysle v marci 2021

Posledná aktualizácia: 14.05.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 30.03.2021


Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v marci vzrástol o 1,6 p. b. na hodnotu -3,7. Vývoj indikátora priaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zvýšenie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch.

Trend priemyselnej produkcie v marci vzrástol oproti februáru o 8 p. b. na hodnotu 17. Rast bol zaznamenaný najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, drevených a papierových výrobkov a dopravných prostriedkov. Naopak pokles priemyselnej produkcie uviedli respondenti len v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií. Saldo celkovej úrovne objednávok sa znížilo o 3 p. b. na hodnotu -18. Zhoršenie úrovne objednávok (vážené produkciou) zaznamenali výraznejšie vo výrobe strojov a zariadení i. n. a ostatných nekovových výrobkov; podľa veľkosti v podnikoch so 100 až 249 zamestnancami a podľa regiónov v Trenčianskom kraji. Zlepšenie bolo hlavne vo výrobe textilu a odevov. Saldo objednávok na export oproti februáru vzrástlo o 6 p. b. na hodnotu -7. Zlepšenie úrovne objednávok na export uviedli hlavne vo výrobe textilu a odevov a dopravných prostriedkov. Naopak zhoršenie zaznamenali najmä vo výrobe strojov a zariadení a v chemickom priemysle. Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle v marci vzrástlo o 1 p. b. na hodnotu 8; podľa regiónov v Banskobystrickom kraji. Väčšina respondentov považuje stav zásob za primeraný. Pokles zásob bol hlavne vo výrobe potravín; podľa veľkosti v podnikoch so 100 až 249 zamestnancami a podľa regiónov v Trnavskom a Prešovskom kraji.

Saldo priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšilo o 9 p. b. na hodnotu 15. Zvýšenie produkcie očakávajú najmä vo výrobe strojov a zariadení i. n., potravín a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií; podľa veľkosti v podnikoch od 100 do 249 zamestnancami a podľa regiónov najmä v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Zníženie produkcie predpokladajú najmä v chemickom priemysle. Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov v marci sa zvýšilo o 8 p. b. na hodnotu 7, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od augusta 2018. So zvyšovaním cien počítajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a textilu a odevov.

Saldo zamestnanosti v marci oproti februáru vzrástlo o 7 p. b. na hodnotu -6. Zvyšovanie počtu zamestnancov predpokladajú hlavne vo výrobe strojov a zariadení i. n., kovov a kovových výrobkov a v elektrických zariadení; podľa veľkosti v podnikoch s 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov najmä v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Naopak znižovanie zamestnanosti predpokladajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov; podľa regiónov v Žilinskom kraji . So stabilizáciou zamestnanosti počíta väčšina respondentov.

Poznámka: * V marci 2021 sa zúčastnilo prieskumu 466 respondentov, ktorí reprezentujú všetky odvetvia priemyslu.
Hodnoty indikátora dôvery v priemysle a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické), pričom saldo zásob hotových
výrobkov sa interpretuje opačne. Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v priemysle v marci 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail