Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2019

Posledná aktualizácia: 16.10.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 16.10.2019

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchá­dzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v septembri 2019 hodnotu 2,5 %.

V septembri 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3 %.

Medzimesačný harmonizovaný index spotrebiteľských cien 100,1 % bol ovplyvne­ný  najmä  zvýšením a znížením cien v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: potraviny a nealkoholické nápoje (kladný príspevok 0,08 percentuálneho bodu), doprava (kladný príspevok 0,07 p. b.), vzdelávanie (kladný príspevok 0,07 p. b.), odevy a obuv (kladný príspevok 0,04 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (kladný príspevok 0,03 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,03 p. b.), zdravotníctvo (kladný príspevok 0,01 p. b.), rekreácia a kultúra (záporný príspevok -0,11 p. b.), reštaurácie a hotely ((záporný príspevok -0,13 p. b.); z toho reštaurácie, kaviarne a podobné zariadenia (kladný príspevok 0,04 p. b.) a jedálne (záporný príspevok -0,17 p. b )). V rámci jedální: stravovanie v materských školách (kladný príspevok 0,03 p. b ), školské stravovanie v základných školách  (záporný príspevok -0,26 p. b ), školské stravovanie v stredných školách (kladný príspevok 0,01 p. b ), stravovanie v závodných jedálňach (kladný príspevok 0,05 p. b ).


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail