Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v novembri 2013

Stavebná produkcia v novembri 2013

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.01.2014

Stavebná produkcia v novembri 2013 medziročne vzrástla o 1,5 % na 490,6 mil. Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 2,6 % vyššia ako v októbri 2013.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní s novembrom 2012 vzrástla o 2,1 % na 467,1 mil. Eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa zvýšil o 0,6 p. b. na 95,2 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil rast stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 0,5 % a na opravách a údržbe o 6,2 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 74,5 % (o 1,2 p. b. menej ako v novembri 2012). Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 24,5 %. Z hľadiska výrobného zamerania vzrástol objem prác na inžinierskych stavbách o 14,5 %, na budovách klesol o 2,8 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 67,7 %, inžinierske stavby sa podieľali 32,3 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne klesla o 9,3 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 4,8 %.

Od začiatku roka 2013 dosiahla stavebná produkcia objem 4 159,8 mil. Eur a medziročne sa znížila o 6,7 %. Produkcia vytvorená v tuzemsku klesla o 6,8 % na 3 935,3 mil. Eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 11,8 % na 2 824,9 mil. Eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 9,5 % a dosiahli 1 064,2 mil. Eur. Produkcia v zahraničí klesla o 4,5 %. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 4 p. b. na 71,8 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 4 p. b. na 27 %.

Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné zá­vody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2010). Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 v novembri 2013 aj od začiatku roka 2013 zhodne o 1 deň nižší.
p. b. percentuálny bod

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v novembri 2013 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail