Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2021

Last update: 03.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Súhrná štatistika
Publish Date: 03.09.2021

Zisky korporácií v 2. štvrťroku boli o tretinu vyššie ako pred pandémiou

V medziročnom porovnaní ziskovosť nefinančných podnikov ťahal automobilový priemysel a výroba kovov, vo finančnom sektore zasa banky

Nefinančné a finančné korporácie na Slovensku v 2. štvrťroku 2021 medziročne zlepšili svoj  predbežný hospodársky výsledok o takmer 55 %,  ich zisk pred zdanením dosiahol takmer 4,8 mld. eur. Vysoký rast súvisí s nízkou minuloročnou porovnávacou základňou, pretože podnikateľské prostredie od apríla do júna 2020 výrazne ovplyvnili opatrenia prvej vlny pandémie COVID-19. Aktuálny výsledok je tiež lepší ako v čase pred pandémiou, zisky boli o 37,1 % vyššie ako v 2. štvrťroku 2019.

Viac ako tri štvrtiny celkového zisku vytvorili nefinančné korporácie, ktoré v 2. štvrťroku 2021 skončili s pozitívnym výsledkom hospodárenia 3,8 mld. eur. Medziročne sa ich zisk zvýšil o 91,9 %, čo je nárast o 1,8 mld. eur. Súčasne je to o tretinu lepší výsledok ako v 2. štvrťroku 2019.

Z 27 sledovaných zložiek ekonomiky boli v zisku všetky s výnimkou sektora poľnohospodárstva lesníctva a rybárstva (vrátane poľnohospodárstva), ktoré už niekoľko rokov v rovnakom období vykazuje stratu. Svoj mínus však medziročne významne zmiernili.

Súhrnný výsledok hospodárenia zásadne ovplyvnil rast zisku v priemyselnej výrobe, ktorý sa vyšplhal na takmer 1,4 mld. eur, čo predstavuje takmer päťnásobný medziročný rast. Najvýraznejší vplyv na rast zisku v priemyselnej výrobe mali dve podielovo najväčšie zložky, a to výroba dopravných prostriedkov a výroba kovov a kovových konštrukcií. Na vykázanom výsledku hospodárenia dosiahli vyše 40-percentný podiel, podobne ako v predkovidovom roku 2019.

K rastu ziskovosti v nefinančných korporáciách prispel aj takmer 41 % rast zisku v odvetví veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov.

Finančné korporácie hospodárili v 2. štvrťroku 2021 so ziskom v objeme 940 mil. eur, čo bolo o 13,5 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Zníženie celkovej ziskovosti ovplyvnil medziročne nižší zisk poisťovacích korporácií a penzijných fondov, ako aj ostatní finanční sprostredkovatelia. Celkový pokles zisku finančných korporácií zmiernilo zlepšenie hospodárenia peňažných finančných inštitúcií, ich zisk medziročne vzrástol o 146 %.  Oproti rovnakému obdobiu pred pandémiou (oproti 2. štvrťroku 2019) mali finančné inštitúcie zisk vyšší o takmer tretinu.

V súhrne nefinančné a finančné korporácie počas 1. polroka 2021 vytvorili zisk 7,9 mld. eur, v porovnaní s minulým rokom to bola hodnota o takmer 90 % vyššia. Oproti obdobiu pred pandémiou (oproti 1. polroku 2019) sa celkový hospodársky výsledok zvýšil o 16,7 %.

Zisk v nefinančných korporáciách bol viac ako 6,2 mld. eur. V porovnaní s 1. polrokom 2020 vzrástol o 53,4 %. Tohtoročný polročný hospodársky výsledok je súčasne o pätinu vyšší ako v rovnakom období roku 2019.

Zisk vo finančných korporáciách za 1. polrok 2021 dosiahol takmer 1,7 mld. eur, čo je o 5,5 % viac ako v rovnakom období roku 2019. V porovnaní s vlaňajškom je to však trinásťnásobne viac.

Vyjadrenie Libuše Kolesárovej, generálnej riaditeľky sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR k téme – Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2021 (v plnom HD rozlíšení)


Poznámka: predbežné údaje, absolútne hodnoty aj indexy sú v bežných cenách; údaje sú podľa podnikovej metódy, hospodársky výsledok je pred zdanením


Zdroj údajov databáza DATAcube:

Vybrané finančné ukazovatele finančných korporácií - štvrťročné údaje [fp2002qs]
Vybrané finančné ukazovatele nefinančných korporácií podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) - štvrťročné údaje [fp2005qs]

 

 

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail