Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2021

Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2021

Posledná aktualizácia: 07.05.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 07.05.2021Slovenský export v marci 2021 prelomil nový rekord, prvýkrát prekročil hranicu 8 mld. eur

Vývoz tovaru zo Slovenska v treťom mesiaci vzrástol medziročne takmer o 40 % a dovoz bol vyšší o pätinu. Rekordné hodnoty zahraničného obchodu najviac ovplyvnil hnací motor slovenskej ekonomiky – automobilový priemysel. 

V marci 2021 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 8,2 mld. eur, pri medziročnom raste o 38,7 %. Ešte nikdy v histórii samostatného Slovenska nevyviezli firmy na zahraničné trhy za jeden mesiac tovar zo Slovenska v takej hodnote ako v marci tohto roka. Celkový dovoz sa zvýšil o 20,6 % na 7,63 mld. eur. Aj hodnota dovezeného tovaru bola doteraz rekordne najvyššia, priblížil sa k nej len dovoz v novembri 2018, kedy sa na Slovensko priviezol tovar za 7,59 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 595,3 mil. eur, kým pred rokom, kedy nastúpila pandémia, bola bilancia pasívna - dovoz bol vyšší ako vývoz o 398,8 mil. eur.

Bilancia zahraničného obchodu so štátmi Európskej únie sa v marci medziročne zlepšila, kladná hodnota narástla dvojnásobne, na 1,3 mld. eur. S nečlenskými štátmi EÚ je bilancia dlhodobo pasívna, v porovnaní s minulým rokom sa zlepšila o tretinu, na úroveň -672,4 mil. eur.

Za rekordnými výsledkami je pravdepodobne súčasný zvýšený dopyt vo svete po autách a vysoké medziročné zmeny sú sčasti aj dôsledkom prerušenej výroby automobiliek v polovici marca minulého roka po vypuknutí pandémie koronavírusu. Vlani v marci bol zaznamenaný medziročný pokles exportu strojov a prepravných zariadení o 23 % a prepadol sa až o polovicu v apríli 2020.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v marci tohto roka sedem, pričom rasty dosahovali od 1,3 % až po 53,8 % v prípade najobchodovanejšej triedy v zahraničnom obchode SR - stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Vývoz tejto triedy do členských štátov EÚ bol v marci medziročne vyšší o polovicu (o 49,2 %) a do ostatných krajín o dve tretiny (o 66,6 %). Výrazný medziročný rast exportu približne o 20 % vykázala aj druhá najviac obchodovaná trieda zahraničného obchodu - trhové výrobky (SITC 6). Pokles vykázali tri podielovo málo významné triedy zahraničného obchodu.

Dovoz medziročne rástol v šiestich triedach v rozmedzí od 2,3 % do 32,6 %. Aj pri importe najdynamickejší medziročný nárast zaznamenala trieda stroje a prepravné zariadenia, predovšetkým vplyvom medziročného rastu dovozu z krajín EÚ o takmer 42 %. Druhá najobchodovanejšie trieda – trhové výrobky vykázala nárast dovozu o 13 %.

Na trhy členských štátov EÚ v marci 2021 smerovalo o 35,5 % viac tovaru ako v rovnakom období minulého roka, do zvyšku sveta vzrástol export o viac ako polovicu. Vývoz do 27 štátov EÚ z celkového exportu tvoril podiel 77 % a dve tretiny dovezeného tovaru pochádzali z krajín EÚ.

Za január až marec 2021 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 14,3 % na 21,9 mld. eur a celkový dovoz o 5,9 % na 20,6 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,3 mld. eur. Celkový vývoz do členských štátov EÚ v januári až marci 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 13,1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 78,6 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66 % a medziročne vzrástol o 7,1 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 65,3 % na celkovom vývoze a 51,8 % na celkovom dovoze.

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu 1)

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v marci 2021 celkový vývoz tovaru hodnotu 7,2 mld. eur, pri medziročnom raste o 41,4 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 19,1 % na 7,0 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 212,5 mil. eur.


Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 9. júna 2021. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
1) Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA. Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zahraničný obchod podľa mesiacov [zo0001ms]
Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu [zo0005ms]
Zahraničný obchod podľa tried SITC Rev. 4 [zo0006ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail