Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v septembri 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v septembri 2021

Posledná aktualizácia: 15.12.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 24.11.2021

Návštevnosť hotelov a penziónov v septembri medziročne rástla o takmer 17 %, ale naďalej bola o štvrtinu nižšia ako pred pandémiou

Celkový medziročný rast ovplyvnil najmä vyšší počet zahraničných hostí, ktorí sa v septembri 2021 podieľali na celkovej návštevnosti viac ako 26 %. Aj keď to bol najvyšší podiel od začiatku pandemického obdobia, stále sú ich počty nízke, nedosiahli ani polovicu predkovidového obdobia (september 2019).

Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku v septembri 2021 navštívilo takmer 441-tisíc osôb, medziročne sa počet hostí zvýšil o 16,6 %. Cudzincov prišlo o 45 % viac ako vlani a domácich turistov o 9 %. Už minulý rok bol však pod vplyvom pandémie nižší ako predošlé roky. Počet hostí teda dosiahol len tri štvrtiny hodnôt v porovnaní s obdobím pred pandémiou (so septembrom 2019).

Počet prenocovaní medziročne vzrástol o 6,8 %. Kým v septembri tohto roka strávili hostia v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu takmer 1,2 milióna nocí, v septembri 2019 to bolo 1,5 milióna nocí.

Ilustračný obrázok - graf

Celkové počty návštevníkov medziročne rástli vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho, pričom najvyšší medziročný nárast zaznamenal Bratislavský kraj. Ide však o región, ktorý zaznamenáva najvyššie prepady spomedzi ôsmich krajov SR v porovnaní s návštevnosťou v roku 2019. Oproti septembru spred dvoch rokov je to stále približne len polovičná návštevnosť. Najviac turistov navštívilo turisticky významné kraje Žilinský a Prešovský kraj, nasledoval spomínaný Bratislavský kraj.

Ilustračný obrázok - graf

Domáci turisti (325-tisíc osôb) predstavovali 73,8 % podiel na návštevnosti v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach počas mesiaca september 2021. Podobne ako pri celkovej návštevnosti, počet domácich návštevníkov rástol vo všetkých krajoch, okrem Nitrianskeho. V porovnaní s hodnotami roku 2019 septembrovú návštevnosť predbehol, iba jeden kraj, Žilinský. Trnavský a Prešovský kraj dosiahol približne rovnaké hodnoty domácich hostí ako pred dvoma rokmi. V ostatných krajoch sa návštevnosť domácich hostí v dvojročnom porovnaní znížila o 3 až 23 %.

Najnavštevovanejšími spomedzi okresov boli okres Poprad, Bratislava I a Liptovský Mikuláš. Tieto tri okresy tvorili tretinu celkovej septembrovej návštevnosti SR.

Ubytovacie služby využilo v septembri 116-tisíc cudzincov a na celkovej návštevnosti tvorili 26,2 % podiel. Je to najvyššia hodnota od jari minulého roka, kedy pandémia zasiahla odvetvie. V septembri 2019 cudzinci tvorili až 40 % návštevnosti. Vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho zaznamenali medziročne vysoké nárasty počtu cudzincov, a to od 12 až 117 %. Naďalej však v porovnaní s rokom 2019 tvorili zahraniční návštevníci v jednotlivých krajoch iba približne polovičnú septembrovú návštevnosť. Najviac zahraničných hostí a najvyšší medziročný nárast dosiahol Bratislavský kraj, nasledoval Prešovský a Žilinský kraj. Najviac zahraničných návštevníkov využilo ubytovacie zariadenia v okrese Bratislava I, v okrese Poprad, Bratislava II a Liptovský Mikuláš.

V súhrne od januára do septembra roku 2021 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 2,24 milióna návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o 24,2 %. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou bol celkový počet hostí nižší o 55 %, pričom najvýraznejší 78 % prepad zaznamenala návštevnosť cudzincov.

Štvrťročné dáta: Vývoj kapacít ubytovacích zariadení

Ku koncu tretieho štvrťroka poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku 4 599 ubytovacích zariadení. K dispozícii bolo 73-tisíc izieb so 193,2 tisíca lôžkami (z toho 174,6 tisíca stálych lôžok). Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo v treťom štvrťroku 35,6 %, využitie izieb 40,2 %.

Štatistický úrad rozšíril rozsah mesačných údajov o návštevnosti ubytovacích zariadení. Nové podrobnejšie údaje sú dostupné v centrálnej databáze DATAcube. za jednotlivé mesiace od r. 2017. Ide  o údaje až na úrovni okresov (vrátane dát o cudzincoch v triedení podľa krajiny pôvodu) a vybraných miest a obcí, ktoré nemajú dôverný charakter (viac o metodike v Metodických vysvetlivkách štatistiky Cestovného ruchu).


Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Návštevnosť UZ - SR, kraje (6 kategórií UZ) [cr3801mr]
Návštevnosť UZ - okresy (3 kategórie UZ) [cr3802mr]
Návštevnosť UZ - okresy (krajiny) [cr3804mr]
Návštevnosť UZ - obce (zahraniční/domáci) [cr3803mr]
Kapacity a výkony ubytovacích zariadení podľa krajov - štvrťročné údaje [cr3003qr]

Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v septembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail