Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v službách v novembri 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v službách v novembri 2021

Posledná aktualizácia: 29.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 29.11.2021


Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v novembri vzrástol, jeho hodnota (15) sa v porovnaní s októbrom zvýšila o 3,7 percentuálneho bodu (p. b.). Vývoj indikátora bol ovplyvnený optimistickejšími hodnoteniami všetkých troch jeho komponentov.

Podnikateľská situácia za posledné tri mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom mierne zlepšila,  konjunkturálne  saldo  (zo sezónne očistených údajov) vzrástlo o 3 body  a  dosiahlo úroveň 8. Zlepšenie podnikateľskej situácie pociťuje 21 % firiem (o 2 p. b. viac ako v októbri), zhoršenie uviedlo 14 % respondentov (o 2 p. b. viac), 65 % podnikov (o 4 p. b. menej) malo stabilizovaný vývoj. Väčšiu spokojnosť vyjadrili respondenti v doprave a skladovaní a tiež v sektore informácií a komunikácie; zhoršenie situácie oproti októbru zaznamenali najmä v činnostiach v oblasti nehnuteľností a v administratívnych a podporných službách. Dopyt po službách za posledné tri mesiace (9) oproti minulomesačnému prieskumu vzrástol o 7 bodov. Zvýšenie dopytu pociťovali v doprave a skladovaní a v obchodných, vedeckých a technických činnostiach; znížený dopyt zaznamenali najmä v oblasti nehnuteľností, v umení, zábave a rekreácii, ako aj vo finančných a poisťovacích činnostiach. Očakávaný vývoj dopytu po službách v nasledujúcich troch mesiacoch hodnotili respondenti mierne pozitívnejšie, konjunkturálne saldo po očistení od vplyvu sezónnosti (28) vzrástlo o 1 bod. Vyšší dopyt očakávajú  vo finančných a poisťovacích činnostiach; zníženie záujmu o svoje služby očakávajú najmä v oblasti nehnuteľností a tiež v administratívnych a podporných službách. Počet zamestnancov v posledných troch mesiacoch znižovalo 42 % podnikov (o 1 p. b. menej ako v októbri), zvyšovanie uviedlo 12 % firiem (o 2 p. b. menej), stabilizovaný vývoj malo 46 % podnikov (o 3 p. b. viac). Výsledné  saldo  po očistení od vplyvu sezónnosti (-32) sa oproti minulému mesiacu znížilo o 1 p. b., čo naznačuje len mierne zhoršenie situácie v oblasti zamestnanosti. Počty zamestnancov znižovali najmä v ubytovacích a stravovacích službách, v umení, zábave a rekreácii, ako aj v ostatných službách; vyšší počet zamestnancov mali najmä v doprave a skladovaní a v oblasti nehnuteľností. Vo vývoji zamestnanosti v nasledujúcich troch mesiacoch sa očakáva zlepšenie situácie, konjunkturálne saldo (6) sa oproti minulému mesiacu zvýšilo o 2 body. S vyšším počtom zamestnancov rátajú najmä v ubytovacích a stravovacích službách, ale prijímať zamestnancov plánujú aj v doprave a skladovaní a v oblasti informácií a komunikácie; s nižším počtom zamestnancov rátajú najmä v umení, zábave a rekreácii. Konjunkturálne saldo očakávaných cien služieb v najbližších troch mesiacoch (15) sa oproti minulému obdobiu zvýšilo o 7 p. b., pričom o zvyšovaní cien uvažuje 22 % firiem (o 10 p. b. viac ako v októbri), so znižovaním cien rátajú 2 % podnikov (o 2 p. b. menej), 76 % firiem (o 8 p. b. menej) predpokladá stabilizovaný vývoj.


Poznámka: V novembri 2021 sa prieskumu zúčastnilo 553 respondentov, ktorí reprezentujú celý sektor trhových služieb. Hodnoty indikátora dôvery v službách a sáld sa pohybujú v rozmedzí od  -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické). Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v službách v novembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail