Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 01.12.2021
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 03.09.2021

Investičné aktivity sa po piatich štvrťrokoch naštartovali a medziročne vzrástli, stále však nedosahujú objemy spred pandémie

Vo vývoji investičných aktivít v 2. štvrťroku 2021 nastali pozitívne zmeny, po mínusoch počas všetkých štvrťrokov roka 2020 aj v prvých troch mesiacoch roka 2021 znova rástli. Objem investícií (tzv. tvorba hrubého fixného kapitálu) medziročne vzrástol v bežných cenách o 7,6 % a v stálych cenách o 5,6 %. Zároveň investície ešte výraznejšie zaostávali za hodnotami z roka 2019, ktorý však patril v tejto oblasti k veľmi silným.

Celková tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2021 dosiahla objem 5 mld. eur (v bežných cenách), v tom tvorba hrubého fixného kapitálu 4,4 mld. eur a zmena stavu zásob takmer 597 mil. eur. Medziročný rast investícií vo forme tvorby hrubého fixného kapitálu zaznamenalo 17 z celkového počtu sledovaných 19 odvetví ekonomiky, pokles investícií sa prejavil vo verejnej správe ako aj v zdravotníctve a sociálnej pomoci.

Najviac, takmer štvrtina peňažných prostriedkov, sa investovala v priemyselnej výrobe, investície boli medziročne v bežných cenách vyššie o 8,1 %. Aktuálna hodnota investícií však stále o viac ako 14 % zaostáva za hodnotami pred pandémiou, pričom rok 2019 patril k investične najsilnejším. Z celkovo 13 odvetví patriacich do priemyselnej výroby vzrástli investície v 9 odvetviach. Podielovo najvýznamnejšia zložka investovania priemyselnej výroby, výroba dopravných prostriedkov, vykázala medziročne mierny pokles (o 4,1 %), objem investícií bol súčasne o tretinu nižší ako pred pandémiou.

Druhý najvyšší podiel investícií po priemyselnej výrobe smeroval do odvetvia činností nehnuteľností, pričom ich hodnota medziročne vzrástla o 20 % a bola nad úrovňou pred pandémiou (ako v druhom štvrťroku 2019). Na treťom mieste z hľadiska objemu investícií bolo odvetvie veľkoobchodu a maloobchodu, ktorému investície medziročne vzrástli o 9,4 %, ale stále výraznejšie zaostávali za hodnotami pred pandémiou.

Tvorba hrubého kapitálu v 1. polroku 2021

V 1. polroku 2021 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu v bežných cenách 9,1 mld. eur, čo predstavuje medziročný rast v bežných cenách 12,9 % a v stálych cenách 10,8 %. Z toho objem investícií (tvorba hrubého fixného ka­pi­tá­lu) dosiahol v bežných cenách 7,9 mld. eur a zostal ešte v miernom medziročnom poklese o 0,4 % (v stálych cenách pokles predstavoval 1,9 %). Stav zásob v ekonomike k 30. júnu 2021 oproti stavu na začiatku roka 2021 sa zvýšil o takmer 1,3 mld. eur.

Poznámka: podľa metodiky ESA 2010, výdavková metóda; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Štvrťročné údaje HDP v bežných cenách [nu0002qs]

Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015 [nu0004qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail