Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v obchode v novembri 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v obchode v novembri 2021

Posledná aktualizácia: 29.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 29.11.2021Indikátor dôvery v obchode v novembri 2021 zostal na takmer rovnakej hodnote ako pred mesiacom. Dosiahol hodnotu 27,7 (rast o 0,7 p. b.). Respondenti hodnotia súčasnú situáciu za primeranú, ale vzhľadom k očakávaným obmedzeniam v súvislosti so súčasnou vlnou pandémie, sú opatrní v hodnotení budúceho vývoja.

Názory respondentov na trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace boli v novembri veľmi podobné tým z októbra. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti saldo (37) vzrástlo len o 2 percentuálne body. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú najmä v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu a v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach. Stav zásob tovarov (-6) sa udržal na októbrovej úrovni a 82 % respondentov ho hodnotí ako primeraný sezóne.

Úroveň hodnotenia požiadaviek na dodávateľov zostáva už tretí mesiac po sebe na takmer rovnakej hodnote Sezónne očistené saldo je 37, teda len o 1 percentuálny bod viac ako v októbri a rovnaké ako v septembri. Na vyrovnanej úrovni sa podieľajú najmä názory respondentov z maloobchodu v nešpecializovaných predajniach a maloobchodu s potravinami a nápojmi v špecializovaných predajniach. Nižšie požiadavky na dodávateľov predpokladajú podnikatelia v sektore maloobchodu so zariadeniami IKT v špecializovaných predajniach.

Očakávania podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace sú v novembri na rovnakej úrovni ako pred mesiacom. Respondenti i napriek pokračujúcej vlne pandémie a rastúcim cenám surovín a energií, posudzujú budúci vývoj mierne pozitívne. Sezónne očistené saldo (40) je rovnaké ako v októbri. Väčšina respondentov (48 %) predpokladá stabilnú situáciu a len 7 % respondentov očakáva pokles podnikateľských aktivít. Najvyrovnanejšie názory prevládajú medzi respondentmi v maloobchode v nešpecializovaných predajniach.

Očakávania v oblasti zamestnanosti sa v novembri mierne zhoršili. Sezónne očistené saldo (7) je o 2 p. b. nižšie ako v októbri. Až 81 % respondentov neočakáva zmeny v počte svojich zamestnancov. Pokles počtu zamestnancov očakávajú podniky v maloobchode s pohonnými látkami.

Názory na očakávaný vývoj cien pokračovali v rastúcom trende. Sezónne očistené saldo (41) sa zvýšilo o 3 p. b. Rast cien tovarov očakávajú respondenti z takmer všetkých sortimentných typov maloobchodu, najmä v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach.


Poznámka: V novembri 2021 sa prieskumu zúčastnilo 359 respondentov, ktorí reprezentujú všetky typy obchodných prevádzok. Hodnoty indikátora dôvery v obchode a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické), pričom saldo zásob tovarov sa interpretuje opačne. Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v obchode v novembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail