Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2019

Posledná aktualizácia: 17.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 17.01.2020

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchá­dzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v decembri 2019 hodnotu 2,8 %.

V decembri 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3,2 %.

Medzimesačný harmonizovaný index spotrebiteľských cien 99,9 % bol ovplyvne­ný  najmä   znížením a zvýšením cien v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: doprava (záporný príspevok -0,08 percentuálneho bodu, z toho dopravné služby -0,07 p. b.), alkoholické nápoje a tabak (záporný príspevok -0,04 p. b., z toho alkoholické nápoje záporný príspevok -0,04 p. b), potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok -0,03 p. b., z toho nealkoholické nápoje záporný príspevok -0,02 p. b.), nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (záporný príspevok -0,02 p. b., z toho tovary a služby na bežnú údržbu domácností záporný príspevok -0,01 p. b), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,01 p. b., z toho stravovacie služby kladný príspevok 0,01 p. b).

 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail