Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2021
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2021

Posledná aktualizácia: 03.12.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 03.12.2021

Tržby maloobchodu sa v októbri medziročne zvýšili o 2,2 %, úroveň pred pandémiou prekonali o 5 %

Šesť z deviatich zložiek maloobchodu prekročilo tržby pred pandémiou. Jej dôsledky naďalej pociťovali prevádzkovatelia reštaurácií a pohostinstiev či ubytovatelia, hotelierom tržby medziročne vzrástli, ale na úroveň októbra 2019 im chýbalo takmer 36 %. Naďalej sa darí najmä veľkoobchodu, obdobie pred pandémiou prekonal viac ako o pätinu.

Tržby v maloobchodne sa v októbri 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 2,2 %, pričom medziročný rast zaznamenalo 5 z jeho 9 zložiek (činností) maloobchodu. Medziročný rast spomalil približne o polovicu, ešte v septembri tržby rástli  viac ako 5 % tempom. Vplyvom pandémie bol vývoj tržieb počas celého roka 2020 špecifický, z toho dôvodu ŠÚ SR uvádza aj porovnanie s tržbami spred dvoch rokov (s októbrom 2019). Úroveň pred pandémiou maloobchodné tržby prevýšili o takmer 5,1 % (v stálych cenách).

Medziročne rástli tržby v piatich z deviatich zložiek maloobchodu, celkovo šesť z 9 zložiek maloobchodu dosahovalo tržby vyššie ako pred pandémiou (ako v októbri 2019). Podielovo najvýznamnejšia zložka, predaj v nešpecializovaných predajniach (hyper a supermarkety) - zaznamenal medziročne pokles tržieb o 1 %, stále však išlo o 3,1 % vyšší objem ako pred pandémiou.

Najvýraznejšie prekonanie hodnôt tržieb spred dvoch rokov o viac ako štvrtinu zaznamenal predaj mimo predajní, stánkov a trhov (ktorý o. i. zahŕňa aj zásielkový a internetový predaj). Medziročné tržby tejto zložky maloobchodu boli vyššie o 8,2 %.

Celkové medziročné zvýšenie tržieb v maloobchode sa prejavilo aj v tržbách špecializovaných predajní s tovarom pre domácnosť o 9,1 % a v predajniach s pohonnými látkami o 13,9 %. Obidve tieto zložky maloobchodu mali tiež tržby vyššie ako v rovnakom období pred pandémiou, výraznejšie však špecializované predajne pre domácnosť zahŕňajúce o. i. napr. hobby-markety, a to o takmer 13 %.

Naopak úroveň tržieb spred pandémie nedosiahli ešte špecializované predajne s potravinami, nápojmi a tabakom, súčasne aj predaj so zariadeniami IKT, či predaj v stánkoch a na trhoch. Prvé dve zložky znížili tržby aj medziročne. Ide o podielovo menej významné zložky.

Vývoj ostatných zložiek obchodu v októbri 2021 v porovnaní s októbrom 2020

V predaji a oprave motorových vozidiel tržby v stálych cenách v októbri 2021 medziročne po dvoch mesiacoch rastu opäť klesli o 1,4 %, stále nedosiahli úroveň z roku 2019. Medziročný pokles ovplyvnili nižšie tržby za predaj motorových vozidiel, napriek rastu zvyšných dvoch činností. Hodnoty spred pandémie však z troch zložiek dosiahli len činnosti súvisiace s opravou a údržbou motorových vozidiel.

Vo veľkoobchode tržby v októbri medziročne vzrástli o 20,4 %, v porovnaní s obdobím pred pandémiou (októbrom 2019) vzrástli o viac ako pätinu. Úroveň tržieb spred dvoch rokov pritom presiahli všetky činnosti veľkoobchodu, najvýraznejšie veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami (o viac ako 67 %). Medziročne najviac vzrástol špecializovaný veľkoobchod (o takmer 35 %).

Medziročný nárast tržieb zaznamenali aj v ubytovaní (o 71,5 %), ale za úrovňou spred dvoch rokov zaostávali naďalej o 35,7 %.

V reštauráciách a pohostinstvách sa tržby medziročne znížili o 0,9 %, v porovnaní s októbrom 2019 boli nižšie takmer o 18 %.

Vývoj v októbri 2021 v porovnaní so septembrom 2021 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar v októbri 2021 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (so septembrom 2021) klesli vo všetkých činnostiach, a to v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 20,2 %, v ubytovaní o 12,8 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,7 %, v maloobchode o 2,7 % a vo veľkoobchode o 2,6 %.

Vývoj za desať mesiacov 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

 V súhrne za desať mesiacov roka 2021 (od januára do októbra 2021) boli tržby medziročne vyššie vo veľkoobchode o 18,6 %, v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 12,6 %, a v maloobchode o 1,1 %.

ubytovaní sa za desať mesiacov oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby znížili o 20,7 %. V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev medziročný pokles dosiahol 14,2 %.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail