Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v októbri 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v októbri 2021

Posledná aktualizácia: 28.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.10.2021
V októbri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1 bod na -14,5 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 9,5 bodu.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil o 1 bod na hodnotu 0, najmä vplyvom podnikov uskutočňujúcich inžinierske stavby a špecializované stavebné práce. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 24 % respondentov, jej zníženie uviedlo 16 % a 60 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti októbru zhoršilo o 2 body na -30, predovšetkým vplyvom podnikov realizujúcich výstavbu budov. Za nedostatočnú ju označilo 29% respondentov, za dostatočnú 69 % a pre 2 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok viac ako dostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 31 % respondentov nedostatok zamestnancov, 29 % finančné obmedzenia, 28 % nedostatočný dopyt, 19 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov a 18 % poveternostné podmienky. Respondenti ďalej uvádzajú výrazný nárast cien stavebných materiálov a s tým súvisiaci znížený dopyt po zákazkách, opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 24 % podnikov. Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne nezmenili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov zostalo na hodnote 1. V nasledujúcich troch mesiacoch zvyšovanie stavu zamestnanosti predpokladá 13 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 70 % a so znižovaním ráta 17 % podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní so septembrom nezmenilo a zostalo na súčasnej hodnote 35. Zvýšenie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 47 % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 40 % a ich zníženie predpokladá 13 % respondentov.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 8,0 mesiacov. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (10,8 mesiacov) a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby (9,7 mesiacov). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom kraji (9,3 mesiacov) a najmenej v Prešovskom (5,8 mesiacov) a Trnavskom kraji (4,3 mesiacov).


Poznámka: * V októbri 2021 sa prieskumu zúčastnilo 387 respondentov, ktorí reprezentujú celé odvetvie stavebníctva. Hodnoty indikátora dôvery v stavebníctve a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické). Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v októbri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail