Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v marci 2021
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v marci 2021

Posledná aktualizácia: 06.05.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 06.05.2021
Tržby sa v marci začali porovnávať s obdobím, kedy prvýkrát zasiahla kríza, vysoké rasty vykázali tí, čo pred rokom prudšie padli

Tržby v maloobchode v marci 2021 dosiahli úroveň predchádzajúceho roka, marec 2020 však už bol zasiahnutý pandémiou. Rozhodujúce tržby hypermarketov boli nižšie ako pred rokom, naopak, výrazne vyššie boli tržby za internetové nákupy a zásielkové služby.

Maloobchodné tržby v marci 2021 boli o 0,3 % vyššie ako v marci minulého roku, čo bol prvý mesiac poznamenaný príchodom pandémie Covid-19. Predchádzajúce štyri mesiace boli tržby maloobchodu v medziročnom poklese, čo však boli porovnania aktuálnych mesiacov zasiahnutých koronakrízou so štandardným, pandémiou nezasiahnutým obdobím.

Aktuálne z deviatich sledovaných zložiek (činností maloobchodu) medziročný rast zaznamenalo päť, štyri boli v poklese. Miery poklesu a rastu zložiek obchodu pritom dosahujú vysoké percentuálne hodnoty v závislosti od toho, ako veľký prepad zaznamenali pred rokom a nakoľko sa im v priebehu posledných 12 mesiacov podarilo vrátiť na úroveň pred pandémiou, resp. dosiahnuť dokonca vyššie tržby.

Po viac ako rok trvajúcich poklesoch dosiahli výraznejší rast aj tržby za predaj motorových vozidiel, v marci minulého roka však s nástupom pandémie zaznamenali významný prepad o viac ako 40 %. Výrazne pod úrovňou minulého, už pandémiou zasiahnutého, marca 2020 ostali tohtoročné marcové tržby ubytovateľov (aktuálny pokles o 64,4 %), aj reštaurácií a pohostinstiev (aktuálny pokles o 43,4 %).

Vývoj v marci 2021 v porovnaní s februárom 2021 1)

V medzimesačnom porovnaní sa tržby za vlastné výkony a tovar vyvíjali v marci 2021 vo väčšine hlavných činností vnútorného obchodu priaznivo. O viac ako jednu tretinu sa zvýšili tržby v ubytovaní (o 35 %), ostatné odvetvia zaznamenali rast do 10 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 9,7 %, maloobchode o 7,1 % a vo veľkoobchode o 6 %. Pokles bol len u prevádzkovateľov reštaurácií a pohostinstiev, bol však výrazný o 10,7 %.

Vývoj v marci 2021 v porovnaní s marcom 2020

Tržby v maloobchode v marci 2021 dosiahli úroveň predchádzajúceho roka. Z deviatich sledovaných činností maloobchodu podielovo najvýznamnejšia činnosť maloobchod v nešpecializovaných predajniach (hyper a supermarkety) vykázala o 3,9 % nižšie tržby ako pred rokom. Dynamika poklesu bola nižšia ako predchádzajúce mesiace.

Marcové výsledky maloobchodu súčasne podporil medziročný nárast predovšetkým v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov (ktorý zahŕňa o. i. aj zásielkový a internetový predaj) o 13,6 %, ako aj vyššie tržby v špecializovaných predajniach pre domácnosť o 20,4 %. Výraznejší rast zaznamenali najmä činnosti, ktoré v marci minulého roka už zaznamenali väčšie poklesy. Patria k nim napríklad maloobchod so zariadeniami pre IKT, ktorých tržby sa v marci 2021 medziročne zvýšili o 34,6 % (pred rokom poklesli o 18,6 %), maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu pri raste o 19,6 % (minuloročný prepad presiahol 40 %). Zvýšili aj tržby v maloobchode s pohonnými látkami o 1,7 % (v marci minulého roku zaznamenali pokles o 11,8 %).  

Z vybraných podrobnejších činností maloobchodu 2) medziročne klesli tržby v predajniach s odevmi o 18,3 % a v predajniach s obuvou a koženými výrobkami o 43,1 %. Nižšie tržby zaznamenali aj maloobchodné predajne mäsa a mäsových výrobkov o 25,9 % a predajne s tabakovými výrobkami o 1,4 %.

Súčasne sa medziročne zvýšili tržby v predaji a oprave motorových vozidiel, a to až o 36,1 %, po viac ako rok trvajúcom medziročnom poklese. Porovnávacím obdobím (marec 2020) bol však mesiac, v ktorom zaznamenalo toto odvetvie zásadný prepad tržieb. Tržby sa pritom zvýšili vo všetkých činnostiach, po viac ako roku aj v predaji motorových vozidiel o 45,4 % (v marci 2020 prepad o viac ako 40 %).

Priaznivo sa vyvíjali tržby vo veľkoobchode, marcový rast o 12 % bol najväčší za posledné dva roky, rast nad 10 % bol naposledy zaznamenaný v novembri 2018. Najviac vzrástli tržby v podielovo najvýznamnejších činnostiach, a to v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 24,9 %.

Pokračoval výrazný pokles tržieb v ubytovaní aj v reštauráciách a pohostinstvách. Tempo poklesu sa oproti prvým dvom mesiacom roka síce zmiernilo, no až v marci 2020 sa do vývoja tržieb prvýkrát premietol vplyv pandémie. Marcový medziročný pokles tržieb v ubytovaní dosiahol 64,4 % (v marci 2020 bol pokles o 50,8 %).  V reštauráciách a pohostinstvách klesli tržby oproti marcu 2020 o 43,4 % (pred rokom bol pokles o 21,5 %).

Vývoj za tri mesiace 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

 V súhrne za prvý štvrťrok roku 2021 sa priaznivo vyvíjali  tržby vo veľkoobchode, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšili o 4,4 %. Oproti prvému štvrťroku 2020 sa znížili tržby v maloobchode o 10,2 %, mierny pokles bol aj v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,6 %.

Prepad tržieb v ubytovaní bol na úrovni 82,8 %, a necelú polovicu objemu tržieb minulého roka dosiahli aj tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (pokles o 51,9 %).

Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť a v súčasnej neľahkej situácii poskytujú Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie štatistík tržieb vo vnútornom obchode.

Poznámka: podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov
2) údaje za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a do 19 zamestnancov s ročným obratom vyšším ako 5 mil. eur a fyzické osoby s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar od 5 mil. eur a viac s prevažujúcou činnosťou vnútorný obchod, ubytovacie alebo stravovacie služby

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v marci 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail