Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v auguste 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v auguste 2019

Posledná aktualizácia: 03.10.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 03.10.2019

Vývoj v auguste 2019 v porovnaní s júlom 2019 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) medzimesačne vzrástli v ubytovaní o 1,3 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,9 %. Klesli vo veľkoobchode o 1,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 1 % a v maloobchode o 0,3 %.

Vývoj v auguste 2019 v porovnaní s augustom 2018                                              

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa v auguste 2019 zvýšili medziročne o 2,1 %. Vzrástli v predaji motorových vozidiel o 2,5 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 17 %. V údržbe motorových vozidiel klesli medziročne o 9,3 %.

Tržby vo veľkoobchode sa po raste v predchádzajúcom mesiaci v auguste znova znížili, medziročne o 4,7 %. Pokles ovplyvnili nižšie tržby takmer vo všetkých činnostiach, najvýraznejšie v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 7,3 %, sprostredkovaní veľkoobchodu o 6,1 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 4,1 %. Tržby sa zvýšili len vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom.

V maloobchode tržby medziročne klesali tretí mesiac po sebe, oproti augustu 2018 sa znížili o 2,9 %. Vývoj ovplyvnil nižšie tržby hlavne v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 5,3 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 5,4 % a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 1 %. Medziročne vyššie tržby boli hlavne v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach.

Tržby v ubytovaní sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 20,6 %.

Naďalej rástli aj tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, v auguste 2019 boli medziročne vyššie o 17,7 %.

Vývoj za osem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa zvýšili o 5,8 % vplyvom vyšších tržieb v predaji motorových vozidiel o 6,6 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 12,4 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 1,4 %.

Tržby vo veľkoobchode vzrástli o 0,9 %. Vývoj ovplyvnili vyššie tržby najmä vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 6,1 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 3,2 % a vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 6,5 %. Pokles tržieb bol v sprostredkovaní veľkoobchodu, ostatnom špecializovanom veľkoobchode a vo veľkoobchode so zariadeniami pre IKT.

V maloobchode sa tržby medziročne znížili o 0,4 % vplyvom nižších tržieb v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 2,5 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 2,7 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach o 6 %. V ostatných činnostiach sa tržby zvýšili, najvýraznejšie v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.

Tržby v ubytovaní sa zvýšili o 12,1 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev vzrástli o 15,6 %.


Poznámka: podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v auguste 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail