Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v novembri 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v novembri 2019

Posledná aktualizácia: 07.04.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 07.01.2020

Vývoj v novembri 2019 v porovnaní s októbrom 2019 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) medzimesačne vzrástli predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 1,4 %, maloobchode o 0,1 %. Znížili sa v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,2 %, ubytovaní o 3 % a vo veľkoobchode o 1,5 %.

Vývoj v novembri 2019 v porovnaní s novembrom 2018                                        

V predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov tržby v novembri 2019 medziročne vzrástli o 2,2 %. Zvýšili sa vo všetkých činnostiach, z toho v údržbe motorových vozidiel o 12,2 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 7,5 % a v predaji motorových vozidiel o 0,6 %.

Tržby vo veľkoobchode sa medziročne znížili o 6,7 %, čo bol najvýraznejší pokles od júla 2016. Vývoj ovplyvnili nižšie tržby najmä v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 12,1 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 9,2 % a v sprostredkovaní veľkoobchodu o 10 %. Tržby sa zvýšili len vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť a vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom.

Naďalej klesali tržby v maloobchode. V novembri 2019 sa medziročne znížili o 4 % vplyvom poklesu predovšetkým v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 3,8 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 4,7 % a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 4,9 %. Tržby sa zvýšili len v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach a v maloobchode v stánkoch a na trhoch.

Tržby v ubytovaní sa oproti novembru 2018 zvýšili o 15,3 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa medziročne zvýšili o 23,1 %.

Vývoj za jedenásť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov vzrástli o 6,3 %. Zvýšili sa v predaji motorových vozidiel o 6,6 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 14,3 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 2,9 %.

Vo veľkoobchode sa tržby medziročne znížili o 0,2 %. Pokles ovplyvnili nižšie tržby najmä v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 3,4 %, sprostredkovaní veľkoobchodu o 5,8 % a nešpecializovanom veľkoobchode o 1,9 %. Rast tržieb bol najmä vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť a vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom.

V maloobchode sa tržby medziročne znížili o 1,2 % vplyvom nižších tržieb v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 2,7 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 3,6 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach o 5,8 %. V ostatných činnostiach tržby rástli, najvýraznejšie v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach.

Tržby v ubytovaní medziročne vzrástli o 13,3 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa zvýšili o 18,1 %.


Poznámka: podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v novembri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail