Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cien vo výrobnej sfére v októbri 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj cien vo výrobnej sfére v októbri 2021

Posledná aktualizácia: 27.12.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 26.11.2021

Ceny priemyselných výrobcov

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko októbri  oproti septembru vzrástli o 2,8 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny a plynu o 5,9 %, priemyselnej výroby o 1 %, ťažby a dobývania o 0,7 % a dodávky vody a odpadov o 0,5 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a ropných produktov o 8,3 %, chemikálií o 6,2 %, kovov o 3,5 %, počítačových výrobkov o 2,3 %, potravín a ostatnej výroby zhodne o 1,4 %, výrobkov z gumy a plastu o 1,1 %, textilu a kože o 0,5 %, farmaceutických výrobkov o 0,4 % a elektrických zariadení o 0,1 %. Klesli ceny dopravných prostriedkov o 3 %, drevených výrobkov o 0,9 % a strojov inde nezaradených o 0,1 %.

októbri 2021 v porovnaní s októbrom 2020 ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh vzrástli o 11,3 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny a plynu o 12,8 %, priemyselnej výroby o 10,8 %, ťažby a dobývania o 7,9 % a dodávky vody a odpadov o 7,3 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a ropných produktov o 73,3 %, kovov o 33,2 %, chemikálií o 29,6 %, drevených výrobkov o 17,6 %, elektrických zariadení o 5,4 %, ostatnej výroby o 5,3 %, potravín o 3,9 %, počítačových výrobkov o 2,1 %, výrobkov z gumy a plastu o 2 %, farmaceutických výrobkov o 1,2 % a textilu a kože o 1,1 %. Klesli ceny strojov inde nezaradených o 3,3 % a dopravných prostriedkov o 2,2 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 3,8 % a to vplyvom zvýšenia cien ťažby a dobývania o 6,2 %, dodávky vody a odpadov o 5,8 %, priemyselnej výroby o 4,3 % a dodávky elektriny a plynu o 2,9 %.

Ceny priemyselných výrobcov za export v októbri  oprotiseptembru vzrástli o 1,7 %. Vzrástli ceny elektriny a plynu o 6,3 % a priemyselnej výroby o 1,4 %. Ceny ťažby a dobývania ostali nezmenené. Klesli ceny dodávky vody a odpadov o 3,5 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny výroby chemikálií o 10,3 %, koksu a ropných produktov o 8,4 %, dreve­ných výrobkov o 2,1 %, kovov o 1,5 %, dopravných prostriedkov o 1,1 %, výrobkov z gumy a plastu o 1 %, ostatnej výroby o  0,7 %, potravín o 0,5 %, strojov inde nezara­de­ných o 0,2 % a výroby textilu a kože o 0,1 %. Ceny farmaceutických výrobkov ostali nezmenené. Klesli ceny počítačových výrobkov o 1,4 % a elek­trických zariadení o 0,8 %.

októbri 2021 v porovnaní s októbrom 2020 exportné ceny vzrástli o 14,3 %. Vyššie boli ceny dodávky vody a odpadov o 73,9 %, elektri­ny a plynu o 42,2 %, ťažby a dobývania o 32,5 % a priemyselnej výroby o 12,8 %.

V priemyselnej výrobe sa zvýšili ceny koksu a ropných produktov o 59,7 %, kovov o 45,5 %, chemikálií o 36,5 %, drevených výrobkov o 20,2 %, počítačových výrobkov o 13,9 %, vý­rob­kov z gumy a plastu o 9,2 %, elektrických zariadení o 7,3 %, ostatnej výroby o 7,2 %, strojov inde nezaradených o 5,3 %, potravín o 2,9 %, dopravných prostriedkov o 1,3 %, textilu a kože o 0,3 % a farmaceutických výrobkov o 0,2 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka ceny priemyselných výrobcov pre export vzrástli o 5,9 % a to vplyvom zvýšenia cien dodávky vody a odpadov o 39,5 %, ťažby a dobývania o 19,6 %, dodávky elektriny a plynu o 12,3 % a priemyselnej výroby o 5,5 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov

V októbri boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 20,4 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 28,1 % a ceny živočíšnych výrobkov o 2,4 %.

Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny obilnín o 39,4 %, ceny olejnatých plodov a semien o 33,1 %, ceny strukovín o 13,9 % a ceny ovocia a zeleniny o 1,3 %. Klesli ceny zemiakov o 1,6 %.

Zo živočíšnych výrobkov sa zvýšili ceny jatočných oviec a jahniat o 27,5 %, ceny jatočnej hydiny o 14,1 %, ceny konzumných slepačích vajec o 5,4 %, ceny živých rýb o 4,2 %, ceny surového kravského mlieka o 1,4 % a ceny hovädzieho dobytka vrátane teliat o 1,2 %. Znížili sa ceny surovej ovčej vlny v pote o 9,1 % a ceny jatočných ošípaných o 2,7 %.

Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 9,1 %, vplyvom vyšších cien rastlinných výrobkov o 16,3 % a nižších cien živočíšnych výrobkov o 1,6 %.

Ceny stavebných prác

Ceny stavebných prác v októbri 2021 oproti septembru vzrástli o 0,9 %. V porovnaní s októbrom 2020 vzrástli o 8,8 %. V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 3,2 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v októbri 2021 oproti septembru vzrástli o 3,3 %. V porovnaní s októbrom 2020 vzrástli o 22,9 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne vzrástli o 9,2 %.

Rozšírenie dostupných údajov

ŠÚ SR aktuálne rozšíril rozsah dostupných údajov z cenových štatistík v databáze DATAcube. v časti 2. Makroekonomické štatistiky / 2.3 Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík.

Pre oblasť cien vo výrobnej sfére sú v časovom rade dostupné údaje v častiach:
2.3.6 Indexy cien priemyselných výrobcov a vody,
2.3.7 Indexy cien stavebných prác a materiálov,
2.3.8 Indexy cien a priemerné ceny v poľnohospodárstve a lesníctve.

Aktuálne údaje za október budú dostupné 8. decembra 2021.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cien vo výrobnej sfére v októbri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail