Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2020

Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2020

Posledná aktualizácia: 05.03.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 05.03.2021

Investičné plány sa odkladali, aktivita medziročne klesla o 15,4 %

Celková tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2020 dosiahla objem 4 363,3 mil. eur, v tom tvorba hrubého fixného ka­pi­tá­lu 5 186,9 mil. eur a zmena stavu zásob - 823,6 mil. eur. Tvorba hrubého fixného kapitálu bola v medziročnom porovnaní nižšia o 15,4 %.

Vývoj pandémie ovplyvňoval aj investovanie, naďalej pretrvávala opatrnosť. Nízka úroveň investičnej aktivity, t. z. tvorby hrubého fixného kapitálu, bola ovplyvnená najmä nižším objemom nakúpených nových fixných aktív o 15 % v hod­note 5,6 mld. eur.

Najviac peňažných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu (20,8 %) sa in­ves­tovalo v činnostiach v oblasti nehnuteľností. Významný bol aj podiel investícií v priemyselnej výrobe (20,2 %), z odvetví priemyselnej výroby najväčší objem, takmer 324 mil. eur, sa investoval vo výrobe dopravných prostriedkov. Nasledovalo odvetvie verejná správa a obrana (10,6 %). 

Medziročný pokles investičného dopytu sa prejavil najmä nižším objemom investícií do strojov a zariadení, zbraňových systémov o 27,6 %, v tom výdavky do dopravných prostriedkov klesli o 26,6 % a do ostatných strojov a zariadení o 27,9 %. Znížili sa aj kapitálové výdavky do stavieb o 4,9 %, v tom do ostatných stavieb klesli o 5,9 % a do budov na bývanie o 3,3 %. Nárast výdavkov sme zaznamenali v investovaní do produktov duševného vlastníctva o 2,9 %. 

Stav zásob vo 4. štvrťroku 2020 klesol o 823,6 mil. eur. Vývoj ovplyvnil najmä pokles zásob nedokončenej výroby o 451,1 mil. eur, materiálu o 225,1 mil. eur a tovaru o 210,8 mil. eur. Zásoby hotových výrobkov a zvierat vzrástli o 63,4 mil. eur.

V roku 2020 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 17,3 mld. eur, čo predstavuje zníženie oproti roku 2019 o 22,4 %; z toho tvorba hrubého fixného ka­pi­tá­lu tvorila objem 17,8 mld. eur pri 11,9 %-nom medziročnom poklese. Stav zásob v ekonomike sa ku koncu roka 2020 oproti stavu na jeho začiatku znížil o 566,3 mil. eur.


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010, výdavková metóda; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Štvrťročné údaje HDP v bežných cenách [nu0002qs]

Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015 [nu0004qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail