Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2019

Posledná aktualizácia: 14.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.01.2020

Spotrebiteľské ceny v decembri 2019 v porovnaní s novembrom 2019 v úhrne klesli o 0,1 %. Znížili sa ceny v odboroch doprava o 0,9 %; alkoholické nápoje a tabak o 0,6 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,3 %; potraviny a nealkoholické nápoje; odevy a obuv zhodne o 0,1 %. Zvýšili sa ceny za reštaurácie a hotely o 0,2 %. Na novembrovej úrovni zostali ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá; zdravotníctvo; pošty a spoje; rekreácia a kultúra; vzdelávanie; rozličné tovary a služby.

V potravinách sa znížili ceny olejov a tukov o 1,5 %; rýb o 1,3 %; mlieka, syrov a vajec o 1,2 %; ovocia o 1 %; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,8 %; zeleniny (vrátane zemiakov) o 0,3 %; chleba a obilnín o 0,2 %. Vzrástli ceny mäsa o 2 %; potravinárskych výrobkov inde neklasifikovaných o 0,1 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 1,3 % (klesli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 2,3 %, vzrástli ceny kávy, čaju a kakaa o 0,2 %).

Pokles cien ovocia spôsobili nižšie ceny kiwi o 14 %, citrónov o 13,6 %, pomarančov o 12,5 %, mandarínok o 4,8 %, jabĺk o 1,9 %, banánov o 1 %. Vzrástli ceny stolového hrozna o 45,6 %. Nižšie ceny zeleniny ovplyvnilo zníženie cien petržlenu o 8,2 %, zemiakov o 8 %, karotky o 6,6 %, bielej kapusty o 6,4 %, cibule o 6,2 %, cesnaku o 2,9 %, zeleru o 2,7 %, papriky o 1,5 %. Zvýšili sa ceny karfiolu o 31,6 %, šalátových uhoriek o 13,1 %, paradajok o 3,9 %. Rast cien mäsa ovplyvnili vyššie ceny bravčového mäsa o 6,3 %, hovädzieho mäsa o 1,2 %, údenín o 0,8 %, hydiny o 0,7 %.

Na zníženie cien v odbore alkoholické nápoje a tabak pôsobili nižšie ceny alkoholických nápojov o 1,2 % (klesli ceny vína o 2,2 %, destilátov o 2 %, vzrástli ceny piva o 0,3 %). Nezmenili sa ceny tabaku.

Nižšie ceny v odbore odevy a obuv ovplyvnil pokles cien obuvi o 0,3 %. Nezmenili sa ceny odievania.  

V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá na úrovni minulého mesiaca zostali skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov; dodávky vody; odvádzania odpadových vôd; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia; elektriny; plynu; pevných palív; tepelnej energie. Vzrástli ceny zberu smetí o 0,3 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia o 0,2 %; služieb na údržbu a opravu obydlia o 0,1 %. 

Zníženie cien v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti ovplyvnil nižšie ceny nástrojov a náradia pre dom a záhradu o 0,9 %; tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti o 0,6 %; bytových textílií o 0,5 %; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 0,2 %; domácich spotrebičov o 0,1 %. Nezmenili sa ceny nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín.

V odbore zdravotníctvo sa nezmenili ceny ambulantných služieb (nezmenené zostali ceny lekárskych služieb, služieb zubných lekárov,  zvýšili sa ceny služieb stredného zdravotníckeho personálu – kúpeľná liečba o 0,1 %); nemocničných služieb. Zvýšili sa ceny zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,1 % (ostatných zdravotníckych výrobkov o 0,3 %, farmaceutických výrobkov, terapeutických pomôcok a zariadení zhodne o 0,1 %). 

Pokles cien v doprave ovplyvnili nižšie ceny dopravných služieb o 2,1 % (leteckej osobnej dopravy o 20,5 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy, ostatných zakúpených dopravných služieb); nákupu dopravných prostriedkov o 1 % (klesli ceny ojazdených motorových vozidiel o 2,3 %, bicyklov o 0,2 %, vzrástli ceny nových motorových vozidiel o 0,1 %). Vzrástli ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 0,1 % (ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 0,5 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,2 %, palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy, údržby a opráv zhodne o 0,1 %). 

V odbore pošty a spoje sa nezmenili ceny poštových; telefónnych služieb. Vzrástli ceny telefónnych zariadení o 0,9 %.

V odbore rekreácia a kultúra sa zvýšili ceny rekreačných služieb a kultúry o 0,6 %; organizovaných dovolenkových zájazdov o 0,4 %; ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje o 0,2 %. Klesli ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,8 %; ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá o 0,5 %; novín, kníh a kancelárskych potrieb o 0,1 %.

V odbore vzdelávanie na novembrovej úrovni zostali ceny predprimárneho; primárneho; sekundárneho; terciárneho vzdelávania a vzdelávania  nedefinovateľného podľa úrovne.

Zvýšenie cien v odbore reštaurácie a hotely ovplyvnil rast cien stravovacích služieb (úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov o 0,3 %, v reštauráciách, v kaviarňach o 0,2 %, nezmenili sa ceny v jedálňach); ubytovacích služieb zhodne o 0,2 %.

V odbore rozličné tovary a služby na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny osobnej starostlivosti; sociálnej ochrany; poistenia (klesli ceny poistenia v súvislosti so zdravím o 0,3 %); finančných služieb inde neklasifikovaných; ostatných služieb inde neklasifikovaných. Zvýšili sa ceny osobných doplnkov inde neklasifikovaných o 0,2 %.

decembri 2019 v porovnaní s decembrom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 3 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 5,2 %; vzdelávanie o 4,5 %; doprava o 3,6 %; rozličné tovary a služby o 3,5 %; bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 2,9 %; alkoholické nápoje a tabak o 2,5 %; rekreácia a kultúra o 2,4 %; pošty a spoje o 1,8 %; reštaurácie a hotely o 1,5 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3 %; zdravotníctvo o 1 %; odevy a obuv o 0,6 %.

V priemere za rok 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 %.

Index spotrebiteľských cien sa v decembri oproti novembru znížil v domácnostiach zamestnancov o 0,2 %, domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v decembri 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,9 %, domácnosti dôchodcov o 3,2 % a za nízkopríjmové domácnosti o 3,1 %.

V priemere za rok 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,6 %, domácnosti dôchodcov o 3,1 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,8 %.  


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail